Mejetærkser løsninger: IntelliCruise™ I/II

Galleri

Mejetærkser løsninger: IntelliCruise™ I/II

IntelliCruise I

• IntelliCruise Automatiske afgrøder System matcher automatisk mejetærskerens hastighed til aflæsningen.
• Skærebelastningen måles før den når rotorerne for at sikre, at mejetærskerne justeringer foretages i forventning til eventuelle skiftende forhold.
• Den øjeblikkelige justering af mejetærskeren sikrer, at flowet til rotorerne er konstant og maksimeret for at give optimal kapacitet og samlet større effektivitet.


Læs mere

IntelliCruise II

IntelliCruise II har 3 strategier til rådighed:
• (Ny) Maksimal kapacitet: mejetærskeren vil øge hastigheden for at nå maksimal motorbelastning eller maks. hastighed.
• Samme gennemstrømning: mejetærskeren vil variere hastigheden for at opretholde en bestemt gennemstrømning (opretholde samme produktivitet i varierende udbytte)
• Begrænset tab: mejetærskeren vil variere hastigheden for at opretholde en indstillet gennemstrømning. Hvis overskridelsen på 50% overskrides, reduceres afgrødens gennemstrømning for at begrænse tab.

Operatører kan tilpasse disse værdier ved at:
• Maksimal motorbelastning: Motorbelastning%, der ikke overskrides
• (Ny) Maksimal hastighed indstilling: brugerdefineret maksimal hastighed
• Optimalt udbytte indstilles: bruger definere responsen af Intellucruise II


Læs mere