IntelliRate™ Control

INPUT KONTROLSYSTEMER: KONTROL AF DRIFTSMIDLER FOR HØJERE UDBYTTE

Galleri

IntelliRate™ Control

PLM® LØSNINGER TIL AFGRØDEHÅNDTERING

For at få optimalt udbytte af hver eneste centimeter af marken, tilbydes et omfattende udvalg af løsninger til afgrødehåndtering. Variabel udsædsmængde og sektionskontrol gør det muligt at optimere udbyttet og undgå unødvendige overlapninger og manglende områder. Udbyttemåling, tilgængeligt på mejetærskere og finsnittere, giver dig et præcist overblik over markernes produktivitet, og kombineret med PLM® software vil du kunne hindre områder med lavere udbytte. Avanceret fugtighedsmåling sikrer den præcise mængde additiver, når der snittes, presses eller høstes, og giver dig mulighed for præcis beregning af omkostningerne til tørring.


Læs mere

Variabel Dosering & Sektionskontrol

En række systemer til kontrol af afgrødeinput er tilgængelige for at sikre præcis tildeling af f.eks. gødning, sprøjtemidler og såsæd og dermed sikre ensartet dækning for at undgå bekostelige overlapninger eller manglende områder. Systemet er fuldt kompatibelt med PLM® Software og der kan indlæses dækningskort for specialtilpasset tildeling.


Læs mere

INTELLIRATE™ CONTROL

IntelliRate™ Control er et system med variabel dosering og sektionskontrol, der gør det muligt at kontrollere doseringsmængde og hastighed for en række forskellige redskaber, som benytter et integreret New Holland IntelliView™ IV display.
• Bruger automatisk sektionskontrol for at tilslutte eller afbryde op til 48 individuelle rækker.
• Undgå dobbelt tildeling af såsæd og gødning.
• Kontrol af forbrugsstoffer inklusiv væsker og NH3.
• Læser tildelingskort for tilpasning i henhold til markens forskelligheder og maksimering af udbyttepotentialet.
• Overvåger og registrere såmaskinens funktion.
• Anvendelse af kortlægning til registrering af forskelle og hybrider.
• Et enkelt, fælles display for New Holland redskaber til de vigtigste maskinfunktioner, autostyring og kontrol af en maskinpark med forskellige redskabstyper.


Læs mere

AUTOMATISK SEKTIONSKONTROL

Sektionskontrol afbryder automatisk rækker eller sektioner for at undgå dobbelt tildeling af såsæd og gødning. Det bruger traktorens GPS-system til automatisk at til- og frakoble individuelle såsektioner i områder, som allerede er dækket eller ved vendinger ved forager, for enden af rækken, ved vandløb eller terrasser. Dobbelt såning af rækker undgås, hvilket forbedrer udbyttet og hindrer spild.


Læs mere

VARIABEL DOSERING AF GØDNING OG SPRØJTEMIDLER

Denne funktion anvender doseringskort for bedre styring af markens variationer, der kan skyldes faktorer som f.eks. jordens egenskaber, topografi, dyrkningssystemer og markens brug. Doseringskontrollen informeres om GPS-positionen i takt med at redskabet bevæger sig gennem forskellige områder i marken, så tildelingen kan varieres i de forskellige zoner. I stedet for blot at placere en konstant såsædsmængde, kan man øge doseringen i fugtige eller meget frugtbare områder for at maksimere udbyttet og man kan mindske doseringen i mindre frugtbare eller mere tørre områder. Man kan også specialtilpasse doseringen af kemikalier og gødning i henhold til de pågældende områder og dermed reducere omkostninger til driftsmidler og yderligere forbedre udbyttet.


Læs mere

 

Autopilot™, Autosense™, EZ-Guide®, EZ-Pilot™, EZ-Remote™, EZ-Steer™, Field-IQ™, OnPath®, T2™, T3™, TrueTracker™ og TrueGuide™ er varemærker fra Trimble Navigation Limited registreret hos United States Patent og Trademark Office og andre lande.


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen