Automatiseringsløsninger til ballepresning

Automatiseringsløsninger til ballepresning

Med IntelliCruise™ kan ballepresseren køre med optimal ydelse gennem styring af traktorens hastighed

Styring af tilførsel:
• Traktorens hastighed tilpasses for at opnå optimal kapacitet.
• En sensor ved presseren registrerer den tid, det tager at fylde indføringskanalen, og dette anvendes som en indikation på, hvor meget afgrøde der ledes ind i ballen ved hvert af presserens arbejdsslag.
• Funktion: en algoritme anvender input fra den (eksisterende) sensor for aktivering af indføringskanalen (indføringssensor).

Skive-styring:
• Traktorens hastighed tilpasses baseret på skivetykkelsen. Systemet forsøger at producere et brugerdefineret antal skiver.
•Funktion: en algoritme anvender input fra den elektroniske ballelængde-indkoder (ballelængde-sensor).
•Tilgængelighed: Alle BigBaler-enheder med elektronisk ballelængdesæt.


Læs mere

IntellIBale™

IntelliBale™ styrer automatisk standsning af traktoren, balleindpakning samt løft og sænkning af bagklappen på New Hollands rundballepressere.

På ballepressere med elektronisk ISOBUS-udstyr kan der aktiveres en ekstra funktion i ballepresserens software, som automatisk styrer presningscyklussen:

Traktoren standses automatisk, når den ønskede ballestørrelse er nået.

Ballepresserens bagklap hæves og sænkes automatisk for at lede den indpakkede balle ud.

Når hele ballen er ledt ud, skal føreren blot sætte traktorens vendegearstang fremad (eller trykke på Shuttle fremad-knappen på multifunktionsgrebet), hvorefter traktoren begynder at køre med genoptagelse af den ønskede ballepresningshastighed.

Netomvikling af ballen startes automatisk.

Den automatiske funktion kan anvendes på New Holland-traktorer, som også er ISOBUS-klasse 3 kompatible.


Læs mere