Automatiseringsløsninger til mejetærskere

Galleri

Automatiseringsløsninger til mejetærskere

​​

IntelliCruise™

IntelliCruise™ automatisk afgrøde-indføringssystem afstemmer automatisk mejetærskerens hastighed efter afgrødemængden.
Afgrødemængden måles, før afgrøden når rotorerne for at sikre, at mejetærskeren justeres efter de forventede ændringer i forholdene.
Den øjeblikkelige justering af mejetærskeren sikrer, at der ledes en konstant afgrødemængde til twin-rotorerne, og at denne mængde maksimeres, så tærskekapaciteten udnyttes optimalt, og så mejetærskeren arbejder så effektivt som muligt.


Læs mere

 

IntelliCruise™ II har 3 tilgængelige strategier:

● (Ny) Maksimal kapacitet: Mejetærskerens kørehastighed øges for at nå maks. motorbelastning eller maks. kørehastighed.
● Fast gennemløb: Mejetærskeren varierer kørehastigheden for at opretholde et indstillet masseflow (opretholdelse af samme produktivitet ved varierende udbytte)
● Begrænset spild: Mejetærskeren varierer kørehastigheden for at opretholde et indstillet afgrødeflow. Hvis et spildniveau på 50 % af mængden overskrides, reduceres gennemledningen af afgrøden for at reducere spildet.

Føreren kan justere disse grænseværdier med:

Maksimal motorbelastning: motorbelastning i procent, der ikke overskrides (Ny) Indstilling for maksimal kørehastighed: brugerdefineret maksimal kørehastighed Indstilling for følsomhed for indføringshastighed: brugerdefineret reaktionsfølsomhed for IntelliCruise™ II


Læs mere

IntelliSense™

New Hollands IntelliSense-system™ optimerer kontinuerligt og automatisk indstilinger for tærskning, udskilning og soldkasse for at mindske kornspild, forbedre kornkvalitet og reducere brændstofforbruget. Endvidere forsøger systemet altid at forøge mejetærskerens produktivitet, inden for de spildgrænser, som føreren har defineret.

Føreren kan vælge mellem 4 strategier: begrænsning af spild, bedste kornkvalitet, maks. kapacitet eller fast gennemløb.

Grænsefladen er meget enkel og gør det muligt for selv en mindre øvet maskinfører at betjene CR-mejetærskeren som en professionel.

IntelliSense-systemet™ understøtter indtil videre følgende afgrøder: Hvede, raps, majs, sojabønner. Understøttelse af andre afgrøder følger.


Læs mere