Løsninger til registrering af ballepresserens markdata

Løsninger til registrering af ballepresserens markdata

Aktivt vejesystem under kørsel

Ballevejesensorer er integreret i balleslisken på BigBaleren, og de registrerer ballens vægt på det tidspunkt, hvor den forlader slisken, lige før den rammer jorden.
ActiveWeigh™-systemet fungerer uafhængigt af ballelængden, betingelserne i marken og ballepresserens bevægelse.
Alle oplysninger, inklusive den enkelte balles vægt, gennemsnitlig vægt, samlet vægt og tons pr. time vises på IntelliView™-skærmen.
Alt dette sker, mens der fortsat opsamles materiale, så ballepresningen kan fortsætte uden stop. Og endvidere sikrer et præcisionsniveau på 2 %, at du kan producere ballerne med den krævede præcision.


Læs mere

Ballepresserfugtføling

Det er meget vigtigt at kontrollere fugtindholdet i ballen, da en for våd afgrøde ødelægges og bliver værdiløs.
BigBalerens fugtsensor penetrerer ballen med to stjernehjul, og der ledes elektrisk strøm igennem for at bestemme ballens præcise fugtindhold.
Dette vises herefter på IntelliView™-skærmen, hvilket forhindrer presning af for våd afgrøde, og der tilføres en præcis mængde additiv.


Læs mere

Identifikation af hver enkelt balle med Crop ID

Crop ID™-systemet registrerer information i realtid om hver balle.
Når ballen ledes gennem kammeret, påføres et tomt RFID-tag, og når den ledes ud af kammeret og ud af slisken, overføres de oplysninger til RFID-tagget, som er registreret af Crop ID™ Precision Information-processoren, herunder ballevægt, fugtindhold, dato og tid samt ballens GPS-placering.
RFID-tagget kan læses af en infrarød scanner for at sikre, at den korrekte balle vælges i enhver situation.


Læs mere