Løsninger til registrering af finsnitterens markdata

Galleri

Løsninger til registrering af finsnitterens markdata

Finsnitterudbytteovervågning og -kortlægning

Sensorer ved indføringsvalsens ophæng måler gennemledningen af afgrøden, og disse præcise udbyttedata vises på IntelliView™ IV.
Derved kan føreren træffe beslutninger under kørslen baseret på oplysninger i realtid om udbytte og fugt.
Disse data kan eksporteres automatisk via PLM-filoverførsel til MyPLM™ Connect for yderligere analysering af udbytte og for at træffe beslutninger på bassis af disse oplysninger om næste sæsons udbytte og indtjening.


Læs mere

UDBYTTEOVERVÅGNING

Præcise udbyttedata er tilgængelige med dette tilvalg. Sensorer placeret på indføringsvalsen analyserer afgrødens gennemstrømning, og beregner udbyttet baseret på afgrødetype og den gennemsnitlige fugtighed, som operatøren har indtastet.


Læs mere

FUGTMÅLING I REALTID

Den resistive sensor bruger tre udskiftelige, hærdede kontaktpuder til konstant at måle fugtigheden i det foder, der strømmer gennem tuden. Den øjeblikkelige eller gennemsnitlige aflæsning af afgrødens vandindhold kan vises på monitoren.


Læs mere

NutriSense™ System

NutriSense™-systemet analyserer fugt og næringsværdi i afgrøden, og systemet benytter near infrared (NIR)-teknologien til måling af følgende afgrødeparametre:

• Fugtindhold
• Råprotein
• Råfedt
• Stivelse
• NDF (Neutral Detergent Fiber)
• ADF (Acid Detergent Fiber)
• Ash

Dataene fra NutriSense™-systemet giver landmanden både agronomiske og kommercielle fordele.

Agronomiske fordele

• Kortlæg de næringsmæssige fordele for den høstede afgrøde og brug disse data som basis for udarbejdelse af gødningskort med variabel påføring for at forbedre næringsværdien i afgrøden, øge udbyttet og sænke driftsomkostningerne.
• Giver avlere mulighed for at styre og afbalancere kvælstofniveauer i hele vækstcyklussen.
• Giver fuld sporbarhed af høstede afgrøder.
• Gør det muligt at evaluere forskellige afgrøde-/såsædssorter baseret på næringsværdi.

Kommercielle fordele

• Tag kommercielle beslutninger baseret på næringsværdien for den høstede afgrøde, så der kan forhandles den bedste pris for afgrødekvalitet.
• Giver visse brancher specifikt ønsket proteinniveau (f.eks. bryggerier) og maksimerer produktpriserne.
• Bland forskellige kornkvaliteter for at opnå en bestemt (min. eller maks.) kvalitet og målrette til branchens standarder.
• Undgå, at markedspriser kun fastsættes baseret på begrænsede prøvemængder, der udtages fra korntanken eller vognlæsset. Kvaliteten af prøven kan variere betydeligt.

Integration i Precision Land Management
IntelliView Iv-skærm

NutriSense™-data er nu tilgængelige for føreren i realtid gennem IntelliView IV-skærmen på både Forager Cruiser og mejetærskertopmodellerne CX og CR. Dataene kan ses på køreskærmene, eller de kan kortlægges visuelt på skærmen med dækningskortet. Alle data fra NIR-sensoren logges automatisk til USB-enheden, der er sluttet til skærmen, og de kan senere analyseres i MyPLM Connect-portalen ved hjælp af MyFarm-appen.

MyPLM Connect
NutriSense™-dataene kan oploades til MyPLM Connect-portalen ved at oploade dataene fra USB-enheden manuelt. Hvis køretøjet er udstyret med MYPLMCONNECT-filoverførsel, så uploades høstdata fra Intelliview IV-skærmen automatisk til MYPLMCONNECT-portalen under høsten.

De parametre, der måler næringsindholdet i den høstede afgrøde, kortlægges automatisk i Farm-appen i MYPLMCONNECT-portalen og giver landmanden mulighed for at analysere markens og afgrødens udbytte.


Læs mere