Løsninger til registrering af mejetærskerens markdata

Løsninger til registrering af mejetærskerens markdata

Mejetærskere, kortlægning af udbytte og fugt samt registrering

New Holland yield monitoring systems enable you to view real time yield and moisture data, and New Hollands system til overvågning af udbytte gør det muligt at se udbytte- og fugtdata i realtid samt at spore resultatet af forskellige varianter og hybrider. Dette er en hjælp ved beslutningstagning og er med til at forbedre indtjeningen.
Den enestående og patentbeskyttede, meget præcise udbyttesensor udviklet af New Holland er anerkendt som den bedste i sin klasse.
Sensorens design neutraliserer kornets slæbeeffekt. Sensoren giver en ekstremt præcis udbyttemåling uanset type, variant eller fugtindhold i kernen. Alt hvad du skal gøre er at kalibrere din sensor i starten af sæsonen.


Læs mere

Fugtregistrering i realtid på mejetærskeren

New Hollands fugtsensor måler kornets fugtindhold i realtid.
Der tages prøver hvert 30. sekund, og data sendes til IntelliView-monitoren.
Da oplysningerne leveres i realtid, holdes føreren hele tiden informeret og kan tilpasse maskinparametrene efter dette. Sensoren skal kalibreres for hver afgrødetype for at få de mest præcise målinger.


Læs mere

NutriSense™ System

NutriSense™-systemet analyserer fugt og næringsværdi i afgrøden, og systemet benytter near infrared (NIR)-teknologien til måling af følgende afgrødeparametre:

• Fugtindhold
• Råprotein
• Råfedt
• Stivelse
• NDF (Neutral Detergent Fiber)
• ADF (Acid Detergent Fiber)
• Ash

Dataene fra NutriSense™-systemet giver landmanden både agronomiske og kommercielle fordele.

Agronomiske fordele


• Kortlæg de næringsmæssige fordele for den høstede afgrøde og brug disse data som basis for udarbejdelse af gødningskort med variabel påføring for at forbedre næringsværdien i afgrøden, øge udbyttet og sænke driftsomkostningerne.
• Giver avlere mulighed for at styre og afbalancere kvælstofniveauer i hele vækstcyklussen.
• Giver fuld sporbarhed af høstede afgrøder.
• Gør det muligt at evaluere forskellige afgrøde-/såsædssorter baseret på næringsværdi.

Kommercielle fordele


• Tag kommercielle beslutninger baseret på næringsværdien for den høstede afgrøde, så der kan forhandles den bedste pris for afgrødekvalitet.
• Giver visse brancher specifikt ønsket proteinniveau (f.eks. bryggerier) og maksimerer produktpriserne.
• Bland forskellige kornkvaliteter for at opnå en bestemt (min. eller maks.) kvalitet og målrette til branchens standarder.
• Undgå, at markedspriser kun fastsættes baseret på begrænsede prøvemængder, der udtages fra korntanken eller vognlæsset. Kvaliteten af prøven kan variere betydeligt.

Integration i Precision Land Management

IntelliView IV-skærm

NutriSense™-data er nu tilgængelige for føreren i realtid gennem IntelliView IV-skærmen på både Forager Cruiser og mejetærskertopmodellerne CX og CR. Dataene kan ses på køreskærmene, eller de kan kortlægges visuelt på skærmen med dækningskortet. Alle data fra NIR-sensoren logges automatisk til USB-enheden, der er sluttet til skærmen, og de kan senere analyseres i MyPLM Connect-portalen ved hjælp af MyFarm-appen.

MyPLM Connect

NutriSense™-dataene kan uploades til MyPLM Connect-portalen ved at uploade dataene fra USB-enheden manuelt. Hvis køretøjet er udstyret med MYPLMCONNECT-filoverførsel, så uploades høstdata fra Intelliview IV-skærmen automatisk til MYPLMCONNECT-portalen under høsten.

De parametre, der måler næringsindholdet i den høstede afgrøde, kortlægges automatisk i Farm-appen i MYPLMCONNECT-portalen og giver landmanden mulighed for at analysere markens og afgrødens udbytte.


Læs mere