Maaidorser oplossingen: IntelliCruise™ I/II

Galerij

Maaidorser oplossingen: IntelliCruise™ I/II

IntelliCruise I

• Het automatische gewasinvoersysteem IntelliCruise stemt de snelheid van de maaidorser automatisch af op de gewasbelasting.
• De gewasbelasting wordt gemeten, voordat het gewas de rotoren bereikt, om ervoor te zorgen dat de instellingen van de maaidorser worden afgestemd op de voorziene veranderende omstandigheden.
• De directe aanpassing door de maaidorser zorgt ervoor dat de gewasbelasting naar de dubbele rotor constant en maximaal blijft, voor een optimale dorskwaliteit en algehele maaidorserefficiëntie.


Meer informatie

IntelliCruise II

De IntelliCruise II beschikt over drie strategieën:
• (Nieuw) Maximale doorvoer: De maaidorser verhoogt de rijsnelheid om de maximale motorbelasting of maximale rijsnelheid te behalen.
• Constante doorvoer: De maaidorser varieert de rijsnelheid om een vaste massastroom te behouden (om bij variërende opbrengsten dezelfde productiviteit te behouden)
• Beperkte verliezen: De maaidorser varieert de rijsnelheid om een vaste massastroom te behouden. Als de verliezen de 50% van de trompet overschrijden, wordt de gewasdoorvoer verlaagd om de verliezen te beperken.

Bestuurders kunnen deze grenzen aanpassen door:
• Maximale motorbelasting: percentage motorbelasting dat niet wordt overschreden
• (Nieuw) Instelling maximale rijsnelheid: door de gebruiker gedefinieerde maximale rijsnelheid
• Instelling toevoergevoeligheid: door de gebruiker gedefinieerde reactiviteit van IntelliCruise II


Meer informatie