PLM® Mapping

Belangrijkste kenmerken

 

• Traceren van inputs, productie en teeltplan.
• Analyseren van verschillende variteiten op de boerderij.
• Creeren van taakkaarten.
• Creeren, aanpassen en managen van besturingslijnen.


Meer informatie