Grondbewerkingsmachines SUM- EN SUH ONDERGRONDWOELER

SUM- EN SUH ONDERGRONDWOELER

Uw grond leven inblazen

De SUM-ondergrondwoeler voor middelzwaar gebruik en de SUH-ondergrondwoeler voor zwaar gebruik zijn enorm veelzijdig. Ze zijn ontwikkeld met kenmerken die ze geschikt maken voor alle bodemtypes, en werken dankzij eenvoudige aanpassingen efficiënt onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Bovendien kunnen ze direct op land werken waar gewassen met grote hoeveelheden gewasresten werden geoogst. Alle modellen bevatten een tand met omkeerbare punt, een paar verstelbare en ontkoppelbare kluitenbrekers met messen aan de zijkant en een kluitensplijter voor betere verkruimeling van de bodem. De werkdiepte kan nauwkeurig geregeld worden met de dubbele prikkerrol met een diameter van 220 mm met verstelbare hoek. Hierdoor kan de afwerking worden afgestemd op de bodem en de omstandigheden. Zware bodems blijven vlak en kluitenvrij achter, lichtere bodems verkrijgen een open oppervlak die minder gevoelig is voor verslemping onder zware omstandigheden. SUM-modellen kunnen worden ingesteld om op dieptes van 200 tot 500 mm te werken. SUH-modellen werden ontworpen om tussen 250 en 550 mm te werken.

Zorgen voor de ondergrond op de New Holland manier
SUM- en SUH-ondergrondwoelers maken integraal deel uit van de New Holland aanpak voor minimale grondbewerking. De achterrollen werden ontworpen om de structuur van de bodem te verbeteren en breken de bodem in de wortelzone zowel verticaal als lateraal los. Dit helpt de opname van gewasresten in de bovenlaag en bevordert de organische stoffen in de bodem. Mede doordat de tand de bodem van onderaf breekt zonder omkering, kunnen SUM- en SUH-ondergrondwoelers de ondergrond effectief loswerken. En doordat de verstelbare zijvleugels de grond nog meer loswerken, kunnen lucht en vocht de bodem over de gehele werkbreedte van het werktuig penetreren. De zijvleugels elimineren de onbewerkte banen in de bodem die gepaard gaan met conventionele grondwoelers.

Efficiënt, effectief en economisch. Het voordeel van New Holland.
Verschillende belangrijke kenmerken van de SUM en de SUH maken deze ondergrondwoelers efficiënter, effectiever en economischer.
• Uniek tandontwerp met lage trekkrachtbehoefte verlaagt het brandstofverbruik
• Hoge productiviteit bij aanbevolen werksnelheden van 7,5 - 8,5 km/u
• Effectief in alle bodemtypes
• Eenvoudige diepte-instelling en nauwkeurige diepteregeling
• Geen omkering of menging van de ondergrond
• Verstelbare zijmessen van de tand verbeteren de bodemdoorluchting over de gehele werkbreedte
• Op de tand gemonteerde kluitensplijter verkruimelt de bodem beter en beschermt de tand tegen slijtage
• Omkeerbare pootpunten, bevestigd met spanstiften, kunnen snel worden gewisseld
• Speciaal frameontwerp voor uitstekende bodemvrijheid bij zware gewasresten
• Grote dubbele prikkerrollen met een diameter van 220 mm verkruimelen, nivelleren en consolideren de aarde om een weerbestendige bodem achter te laten voor de daaropvolgende cultivatie


Meer informatie

Waarom de SUM of SUH gebruiken om onder het zaaibed te cultiveren?

Woelen wordt op sommige velden verricht om slechte drainage, verminderde gewasopbrengsten, lagere droogtetolerantie, vertraagde kieming en vele andere problemen tegen te gaan. Het doel van SUM- en SUH-ondergrondwoelers is om deze werktuigen als integraal onderdeel van de geplande bodemverbetering te gebruiken. Door tot dieptes van 550 mm te werken doen de New Holland ondergrondwoelers meer dan alleen bestaande schade in de wortelzone van de bodem repareren. Regelmatig gebruik verbetert elk seizoen de bodem en bodemstructuur. Belangrijk is dat de tanden van de ondergrondwoeler de wortelzone loswerken, zonder dat de bodemlagen gemengd worden. Deze bewerking stimuleert de lucht- en nutriëntenstroom door de bodemlagen, waardoor de wortelvorming diep in de bodem wordt bevorderd. Door herhaald gebruik bevordert een combinatie van de SUM- en SUH-ondergrondwoelers met cultivatoren voor minimale grondbewerkingen, zoals de New Holland SDM- en SDH-cultivatoren, de ontwikkeling van de bodemstructuur en de reparatie van schade, de vermindering van storende lagen en de eliminatie van opbrengstverlagende bodemverdichting. De natuurlijke gezondheid van de bodem wordt bevorderd door de lucht- en vochtstromen in de diepe wortelzone te verbeteren.

Cultivatoren voor minimale grondbewerking kunnen in samenwerking met de SUM- en SUH-cultivatoren bodemverdichting op alle niveaus van het bodemprofiel elimineren, en ervoor zorgen dat lucht, vocht en voedingsstoffen de bodem dieper penetreren voor betere wortelgroei, dieper in de bodem. Dit verbetert de droogtetolerantie en de levensvatbaarheid van het gewas, voor gezondere planten en hogere opbrengsten.


Meer informatie