PRECISION LAND MANAGEMENT

Meer uit de vruchtbare grond halen

De opbrengst verhogen of geld besparen door de inspanningen te verlagen: precisielandbouw is een landbouwconcept dat gebruikmaakt van plaatsgebonden gewasgegevens, dat op zijn beurt een optimale behandeling en zaadtoepassing toelaat in de daaropvolgende periodes. De CX5000- en CX6000 Elevation-maaidorsermodellen zijn uitgerust om het materiaal te monteren dat deze manier van werken ondersteunt.


Meer informatie

Oogst- en vochtsensoren

Gepatenteerd en exclusief voor New Holland: de optionele oogst- en vochtsensoren zijn niet alleen uitzonderlijk nauwkeurig, u hoeft ze niet opnieuw te ijken indien u op een ander gewas overschakelt. De vochtsensor is gemonteerd op de graanelevator waar hij geregeld stalen geoogst graan afneemt. De optische oogstsensor werd in de elevator voor zuiver graan gemonteerd.


Meer informatie

Geen ijking nodig

Dankzij het ingenieuze concept is de unieke New Holland opbrengstsensor uiterst accuraat, ongeacht het gewas, de variëteit of de vochtinhoud van de korrel. Er is geen ijking nodig tussen velden, gewassen of zelfs tussen het graan- en maïsseizoen.


Meer informatie

Precision Farming Packages

New Holland biedt een verscheidenheid aan precisielandbouwpakketten die u de mogelijkheid bieden uw input aan te passen, zodat u kosten vermindert en opbrengst vermeerdert. Deze informatie wordt door uw maaidorser in real time opgenomen tijdens het werk. Daarna worden de gegevens op een eenvoudige en efficiënte manier doorgestuurd vanaf de IntelliView™ IV-monitor voor analyse door het computerpakket. Dit gebeurt met behulp van de bijgeleverde USB-stick van 4 GB, groot genoeg om gegevens van meer dan 600 - 700 oogsthectaren op te slaan.


Meer informatie

Zelfsturing met EZ-Pilot

New Holland EZ-Pilot is een stuurbekrachtingssysteem op instapniveau dat op de stuurkolom van de CX Elevation wordt geïnstalleerd. Via T3™-terreincompensatietechnologie houdt EZ-Pilot u op het rechte pad, zelfs op golvend terrein.


Meer informatie

Betaalbare geleiding voor meer productiviteit

De geleiding werkt dag en nacht en is gebaseerd op de D-GPS-antenne. Het FM750-systeem kan eenvoudig op de CX Elevation-maaidorsers worden gemonteerd. Het FM750- model, dat een multifunctionele display met lichtbalkgeleiding bevat, bereikt een nauwkeurigheid van +/- 20 cm of +/- 2,5 cm tussen de geulen. Dit systeem draagt bij tot de nauwkeurigheid bij het oogsten, terwijl andere prestaties op peil blijven.


Meer informatie