Manure Management

systemy zarządzania dawkowaniem środków: zarządzanie środkami na rzecz maksymalizacji dochodów

Galeria

Manure Management

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PLONAMI ZA POMOCĄ PLM®

Nasza firma oferuje szeroki asortyment zaawansowanych rozwiązań do zarządzania plonami umożliwiających uzyskanie jak najlepszego zbioru z każdego centymetra kwadratowego pola. Możliwość regulacji szybkości pracy i kontroli poszczególnych sekcji pola pozwala zmaksymalizować plony i zmniejszyć kosztowne powtórne przejazdy lub pominięcia pewnych fragmentów pola. Monitoring zbioru dostępny w kombajnach i sieczkarniach samobieżnych umożliwia nadzór nad wydajnością poszczególnych pól, a w połączeniu z oprogramowaniem PLM® pozwala przeciwdziałać powstawaniu terenów o niższej wydajności. Zaawansowana technologia pomiaru wilgotności zbioru umożliwia dokładne dozowanie dodatków podczas zbioru paszy, belowania lub pracy kombajnu, a także drobiazgowe obliczenia kosztów suszenia zebranych plonów.


Czytaj więcej

MANURE MANAGEMENT

Nawożenie środkami odżywczymi na bazie odpadów naturalnych może zwiększyć plony, obniżając jednocześnie koszty nawozów i pomagając chronić środowisko. Ważne jest jednak, aby stosować obornik na odpowiednim terenie, a nie tam, gdzie zabraniają tego odpowiednie przepisy. System współpracujący z monitorem FM-750 pozwala zapisywać miejsce podania nawozu, a także śledzić środki do nawożenia upraw stosowane w gospodarstwie.


Czytaj więcej

Rozrzucanie materiału płynnego

• Możesz precyzyjnie monitorować i kontrolować rozrzucanie materiału płynnego, zmniejszając tym samym koszty materiałowe i zapewniając przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
• Twórz mapy z instrukcjami i zmieniaj prędkość dawkowania w zależności od właściwości stosowanego obornika i gleby.
• Dopilnuj, aby obornik dawkować na odpowiednich obszarach, a nie tam, gdzie zabraniają tego przepisy.
• Śledź stosowane nawozy i rejestruj miejsca ich rozrzucania.


Czytaj więcej

Rozrzucanie materiału bezwodnego

• Używaj wyświetlacza FM-750 do tworzenia dokładnych map nawożenia i rozrzucania suchego obornika.
• Dopilnuj, aby obornik dawkować na odpowiednich obszarach, a nie tam, gdzie zabraniają tego przepisy.
• Śledź stosowane nawozy i rejestruj miejsca ich rozrzucania.


Czytaj więcej

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™ , Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ and T3™ are trademarks of Trimble® Navigation Limited registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries.


Czytaj więcej
Sieci społecznościowe
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony