System Kontroli Materiału Field-IQ

systemy zarządzania dawkowaniem środków: zarządzanie środkami na rzecz maksymalizacji dochodów

Galeria

System Kontroli Materiału Field-IQ

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PLONAMI ZA POMOCĄ PLM®

Nasza firma oferuje szeroki asortyment zaawansowanych rozwiązań do zarządzania plonami umożliwiających uzyskanie jak najlepszego zbioru z każdego centymetra kwadratowego pola. Możliwość regulacji szybkości pracy i kontroli poszczególnych sekcji pola pozwala zmaksymalizować plony i zmniejszyć kosztowne powtórne przejazdy lub pominięcia pewnych fragmentów pola. Monitoring zbioru dostępny w kombajnach i sieczkarniach samobieżnych umożliwia nadzór nad wydajnością poszczególnych pól, a w połączeniu z oprogramowaniem PLM® pozwala przeciwdziałać powstawaniu terenów o niższej wydajności. Zaawansowana technologia pomiaru wilgotności zbioru umożliwia dokładne dozowanie dodatków podczas zbioru paszy, belowania lub pracy kombajnu, a także drobiazgowe obliczenia kosztów suszenia zebranych plonów.


Czytaj więcej

ZMIENNY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MATERIAŁU I KONTROLA SEKCJI

Szeroki zakres systemów kontroli plonów gwarantuje precyzyjną aplikację m.in. nawozów, środków do oprysku i nasion, dbając o równomierne wykorzystanie oraz eliminując kosztowne pominięcia danego obszaru lub nawarstwienia materiału. System jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem PLM®, pozwalając na przesyłanie specjalnych map dostosowanych do obszaru siewu.


Czytaj więcej

SYSTEM KONTROLI MATERIAŁU FIELD-IQ

System Field-IQ to prosty w montażu i obsłudze układ sterowania sektorami i prędkością dozowania materiału, który współpracuje z monitorami FM-750 i FM-1000. Zapobiega nakładaniu się na siebie wysianych nasion i warstw nawozu, kontroluje prędkość dozowania materiałów płynnych i dozowania ziaren. Automatyczne sterowanie sektorami Field-IQ umożliwia kontrolę nawet 48 rzędów poprzez automatyczne zamykanie rzędów lub sektorów na obszarach wcześniej pokrytych lub niewymagających obsługi, co skutecznie zapobiega podwójnemu wysiewowi i nakładaniu nawozu oraz marnowaniu środków.


Czytaj więcej

AUTOMATYCZNE STEROWANIE SEKTORAMI

Sterowanie sektorami umożliwia automatyczne zamykanie rzędów lub sektorów, co skutecznie zapobiega podwójnemu wysiewowi i nakładaniu nawozu. Funkcja ta korzysta z systemu GPS ciągnika do automatycznego włączania i wyłączania poszczególnych sektorów siewnika na obszarach wcześniej pokrytych, podczas skrętów na uwrociach, w rzędach wysiewanych punktowo, podczas pokonywania szlaków wodnych lub na uprawach tarasowych. Dzięki temu operator unika podwójnego nasadzania rzędów uprawy, co z kolei zwiększa urobek i wyklucza marnowanie cennych materiałów.


Czytaj więcej

STEROWANIE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ DAWKOWANIA

Teraz możesz zmieniać prędkość dawkowania, używając map z instrukcjami do lepszego zarządzania zróżnicowaniem upraw polowych. Różnorodność upraw może zależeć od czynników takich jak właściwości gleby, topografia terenu, historia upraw i wykorzystanie pola. System GPS przekazuje współrzędne położenia do sterownika prędkości w miarę jak narzędzie przesuwa się do poszczególnych stref pola, dzięki czemu może ono odpowiednio regulować prędkość dawkowania w zależności od wymagań danej strefy. Dzięki temu zamiast stosować stałą prędkość dawkowania, możesz wysiewać więcej ziaren na dobrze nawodnionych lub żyznych obszarach, aby maksymalnie zwiększyć wydajność plonów lub zmniejszyć prędkość w miejscach mniej urodzajnych lub gorzej nawadnianych. Możesz również odpowiednio dobierać dawkowanie środków chemicznych lub nawozów w zależności od wymagań danego obszaru, jednocześnie obniżając koszty materiałów i dodatkowo zwiększając urobek.


Czytaj więcej

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™ , Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ and T3™ are trademarks of Trimble® Navigation Limited registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries.


Czytaj więcej
Sieci społecznościowe
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony