Mapowanie PLM®

Galeria

Mapowanie PLM®

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DANYMI ZA POMOCĄ PLM®

Dzięki rozwiązaniom PLM® New Holland nigdy nie jesteś sam. Ten wszechstronny pakiet oprogramowania umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami gospodarstwa w celu zwiększenia wydajności i obniżenia rosnących kosztów inwestycyjnych. Dzięki nowoczesnej technologii telematycznej menedżerowie floty mogą łączyć się z maszynami bez wychodzenia z wygodnego biura. Umożliwia to stały kontakt z maszynami, a także wysyłanie i odbieranie informacji w czasie rzeczywistym, aby oszczędzać czas i zwiększać wydajność pracy. W zależności od potrzeb możesz wybierać między wersją podstawową Essential Package lub wyższą, zaawansowaną Professional Package.


Czytaj więcej

WSZECHSTRONNY PAKIET OPROGRAMOWANIA DLA OPŁACALNOŚCI PRAC W GOSPODARSTWIE

Zaawansowane operacje z wykorzystaniem PLM® wymagają coraz bardziej zaawansowanych technik monitorowania i zarządzania. Dlatego, aby spełnić te wymagania, New Holland wprowadziła udoskonalony pakiet oprogramowania PLM. Dostęp do oprogramowania PLM umożliwia portal PLM®.


Czytaj więcej

MAPOWANIE PLM®

To podstawowy pakiet do rejestrowania pól, mapowania i analizy. Umożliwia warstwowe nakładanie wielu różnych map topograficznych i urobku w celu ustalenia wydajności plonów, a następnie porównanie ich z mapami średniej wydajności wieloletniej, aby wskazać obszary dostarczające niezmiennie wysokich bądź niskich plonów. Można również tworzyć mapy z instrukcjami zmiennej prędkości dozowania materiałów oparte na rodzajach gleby, wraz z mapami urobku, itp. Pakiet umożliwia ponadto tworzenie lub edycję ścieżek prowadzenia i sporządzanie raportów, które następnie można wydrukować, dotyczących odmian nasion, zabronionych środków chemicznych, wykorzystania nawozów, konserwacji maszyn, itd.

• Możliwość określenia klientów, gospodarstw, pól i zbiorów w trakcie roku, ułatwiając dostęp do danych
• Śledzenie informacji dotyczących nakładów, produkcji i rotacji upraw
• Wprowadzanie planowanych ilości zbiorów, pozwalające na zarządzanie zamówieniami, budżetem, wykorzystaniem sprzętu oraz wymaganą siłą roboczą
• Tworzenie i wydruk faktur, ułatwiające kontrolę zamówień
• Ręczne tworzenie map zmiennych lub ich przesyłanie za pomocą urządzeń wspomagających rolnictwo precyzyjne
• Analiza wydajności różnego rodzaju prac prowadzonych w gospodarstwie
• Zestawianie ze sobą map zbiorów oraz map zmiennych, ułatwiające analizę wydajności
• Uśrednianie map zbiorów z kilku lat w celu określenia obszarów o stałej mniejszej/większej wydajności
• Tworzenie zaawansowanych map zmiennego stopnia wykorzystania materiału na podstawie odpowiednich wzorów
• Wprowadzenie lub importowanie wyników badań gleby oraz tworzenie na ich podstawie map
• Tworzenie, edycja i zarządzanie ścieżkami prowadzenia.


Czytaj więcej

OPROGRAMOWANIE PLM® - Pełna Instalacja (Nowy Użytkownik)

Użyj tego linku jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanego oprogramowania na komputerze.


Czytaj więcej
Pobierz Oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE PLM® - Service Pack (Aktualizacja dla istniejących Użytkowników)

Użyj tego linku jeśli masz już zainstalowane oprogramowanie na komputerze.


Czytaj więcej
Pobierz Oprogramowanie

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™ , Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ and T3™ are trademarks of Trimble® Navigation Limited registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony