_PLM® Water Control

PLM® Water Control

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DANYMI ZA POMOCĄ PLM®

Dzięki rozwiązaniom PLM® New Holland nigdy nie jesteś sam. Ten wszechstronny pakiet oprogramowania umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami gospodarstwa w celu zwiększenia wydajności i obniżenia rosnących kosztów inwestycyjnych. Dzięki nowoczesnej technologii telematycznej menedżerowie floty mogą łączyć się z maszynami bez wychodzenia z wygodnego biura. Umożliwia to stały kontakt z maszynami, a także wysyłanie i odbieranie informacji w czasie rzeczywistym, aby oszczędzać czas i zwiększać wydajność pracy. W zależności od potrzeb możesz wybierać między wersją podstawową Essential Package lub wyższą, zaawansowaną Professional Package.


Czytaj więcej

WSZECHSTRONNY PAKIET OPROGRAMOWANIA DLA OPŁACALNOŚCI PRAC W GOSPODARSTWIE

Zaawansowane operacje z wykorzystaniem PLM® wymagają coraz bardziej zaawansowanych technik monitorowania i zarządzania. Dlatego, aby spełnić te wymagania, New Holland wprowadziła udoskonalony pakiet oprogramowania PLM. Dostęp do oprogramowania PLM umożliwia portal PLM®.


Czytaj więcej

PLM® WATER CONTROL

Woda to cenny materiał, to być albo nie być Twojego gospodarstwa. Dzięki systemowi kontroli wody PLM® Water Control możesz zwiększyć plony nawet o 25% i ograniczyć zużycie wody w gospodarstwie nawet o 30%. Technologia wyrównywania pól ułatwia niwelację terenu i projektowanie obwałowań tak, aby zapewnić nieporównywalną skuteczność. Pakiety rozwiązań odprowadzania wody obejmują dane z badań przeglądowych, analizę, projektowanie, montaż i mapowanie, które wspólnie zapewniają wybór optymalnego pakietu. Dalsze funkcje pakietu umożliwiają optymalne rozmieszczenie drenów rurowych i powierzchniowych przy realizacji projektów odprowadzania wód powierzchniowych i podpowierzchniowych. Możesz oglądać wizualizacje danych topograficznych w ujęciu 3D pod dowolnym kątem lub przechodzić do widoku pionowego, aby obserwować ukształtowanie powierzchni i układ wzniesień na polu. Możesz też użyć narzędzi do rysowania, aby planować połączenia przewodów poprzecznych i głównych, tworzyć odstępy równoległe między przewodami poprzecznymi i rozmieszczać przewody do odprowadzania wody. A co powiesz na opracowanie ostatecznego rozmieszczenia drenów rurowych wg rozmiaru, rodzaju rur i faz, a następnie na wprowadzenie głębokości minimalnej i maksymalnej oraz optymalnego nachylenia każdego z nich?

• Określenie stref należących do różnych działów wodnych w celu ułatwienia wyznaczenia miejsc montażu głównych oraz pomocniczych układów nawadniających
• Umożliwienie wykorzystania strzałek przepływu i linii dopływu w celu śledzenia naturalnego przepływu wód powierzchniowych
• Podgląd danych topograficznych pola w postaci 3D pod dowolnym kątem i z większej wysokości, umożliwiający wizualizację kształtu i nachylenia pola
• Wprowadzanie ścieżek na podstawie danych topograficznych oraz w oparciu o ustawienia konturu, odstępu i promienia skrętu
• Określenie i wyznaczenie sączków drenarskich w oparciu o rozmiar, typ przewodu i fazę
• Wykorzystanie narzędzia do rysowania w celu określenia połączenia przykanalików do przewodów głównych, wyznaczenia odstępów oraz długości sączków drenarskich
• Łatwe dokonywanie korekt projektów w oparciu o profil pionowy oraz stały/zmienny kierunek odpływu wody
• Wydruk raportu pokazującego ilość materiału wymaganego do ukończenia pracy.


Czytaj więcej

OPROGRAMOWANIE PLM® - Pełna Instalacja (Nowy Użytkownik)

Użyj tego linku jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanego oprogramowania na komputerze.


Czytaj więcej
Pobierz Oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE PLM® - Service Pack (Aktualizacja dla istniejących Użytkowników)

Użyj tego linku jeśli masz już zainstalowane oprogramowanie na komputerze.


Czytaj więcej
Pobierz Oprogramowanie

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™ , Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ and T3™ are trademarks of Trimble® Navigation Limited registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony