Powrót do aktualności i wydarzeń
Aktualności

New Holland zdobywa srebrny medal w kategorii innowacji na targach Agritechnica 2017 za proaktywny i automatyczny system konfiguracji kombajnu, będący pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w branży


• Maksymalna wydajność, ograniczenie strat i ilości popękanego ziarna, mniejsze zmęczenie operatora
• Pierwsze w branży czujniki obciążenia kosza sitowego zapobiegają stratom ziarna
• Samouczący się system przewidywania warunków polowych i plonu proaktywnie optymalizuje ustawienia pod kątem sytuacji przed kombajnem
• Automatyczny układ regulacji położenia łopatek rotora zwiększa efektywność wykorzystania mocy i ogranicza straty

New Holland Agriculture została wyróżniona srebrnym medalem przez niezależny zespół ekspertów Niemieckiego Zrzeszenia Rolników (DLG) za proaktywny i automatyczny system konfiguracji kombajnu, który został zastosowany w kombajnach serii CR Revelation i stanowi pierwsze rozwiązanie tego typu w branży. - To innowacyjne rozwiązanie wychodzi naprzeciw jednemu z największych wyzwań stojących przed operatorami kombajnów: utrzymaniu maksymalnej wydajności pracy przy jednoczesnym ograniczeniu strat ziarna oraz ilości popękanych ziaren. Nowy automatyczny system konfiguracji kombajnu wprowadza automatyzację na nowy poziom. Obecnie stosowane systemy cechuje reakcyjne działanie, natomiast rozwiązanie marki New Holland proaktywnie przewiduje zmiany ukształtowania terenu oraz stopnia pokrycia pola roślinami, co pozwala na wcześniejsze dokonywanie korekt przed wystąpieniem przeciążenia lub strat - mówi Lars Skjoldager Sørensen, dyrektor działu maszyn żniwnych.

Maksymalna wydajność, ograniczenie strat i ilości popękanego ziarna, mniejsze zmęczenie operatora
Po wprowadzeniu do kombajnu danych dotyczących przeszłych plonów, topografii pola i wszystkich pozostałych ustawień w oparciu o dane pozycjonowane w systemie GPS przy pierwszym przejeździe system dokonuje interpolacji danych i modyfikuje ustawienia kombajnu w zależności od zmieniających się warunków. Proaktywny system wykorzystuje dane z tradycyjnych czujników i systemów sterowania, a ponadto korzysta z pierwszego w branży czujnika obciążenia kosza sitowego, systemu przewidywania warunków polowych i plonu oraz układu zdalnej regulacji łopatek rotora. Operator ma do wyboru różne tryby pracy, począwszy od trybu maksymalnej wydajności aż po tryb zapewniający najwyższą jakość ziarna. W każdym przypadku optymalne wykorzystanie mocy jest gwarantowane. Na podstawie zapisanych w systemie danych kombajn samoczynnie optymalizuje ustawienia, zanim jeszcze zespół żniwny rozpocznie cięcie i zbieranie materiału roślinnego.

Pierwsze w branży czujniki obciążenia kosza sitowego zapobiegają stratom ziarna
Nowe czujniki obciążenia systemu czyszczącego umożliwiają nowy sposób pomiaru obciążenia kosza sitowego. Innowacyjny system marki New Holland mierzy różnicę obciążenia na górnym sicie, co pozwala precyzyjnie określić obciążenie kosza sitowego. W oparciu o te dane system proaktywnie optymalizuje pracę kosza sitowego, zapobiegając stratom ziarna. W przypadku wystąpienia strat system może niezwłocznie określić ich przyczynę i bardzo szybko wprowadzić wymagane modyfikacje. Przekłada się to na szybsze i mniejsze korekty otwarcia sita i prędkości wentylatora, a tym samym na wysoką wydajność procesu czyszczenia ziarna w koszu sitowym i stabilność tego procesu. Dzięki temu operator może pracować wydajniej, bez konieczności ciągłego ręcznego modyfikowania ustawień, co z kolei zmniejsza jego zmęczenie.

Samouczący się system przewidywania warunków polowych i plonu proaktywnie optymalizuje ustawienia pod kątem sytuacji przed kombajnem
Nowy automatyczny system marki New Holland proaktywnie modyfikuje ustawienia kombajnu w zależności od warunków żniwnych. Samouczący się system przewidywania warunków polowych i plonu przewiduje zmiany w ukształtowaniu terenu oraz stopnień pokrycia pola roślinami przed kombajnem. Na podstawie danych topologicznych przewiduje on warunki przed zespołem żniwnym. W celu oceny wysokości plonu przed kombajnem system analizuje dane dotyczące plonu z sąsiednich ścieżek przejazdu oraz sporządzone w systemie GPS i wprowadzone do kombajnu mapy plonu z poprzednich przejazdów. Na tej podstawie system proaktywnie optymalizuje ustawienia. Przekłada się to na większą niezawodność i płynność pracy, a tym samym i na wzrost ogólnej wydajności kombajnu bez konieczności ingerencji ze strony operatora, co również pozwala ograniczyć jego zmęczenie.

Automatyczny układ regulacji położenia łopatek rotora zwiększa efektywność wykorzystania mocy i ogranicza straty
Kombajn automatycznie reguluje kąt nachylenia wszystkich łopatek rotora w zależności od obciążenia masą żniwną, co ma bezpośredni wpływ na czas przebywania masy żniwnej w rotorze i pobór mocy przez rotor. Automatyczny system może zatem zwiększyć efektywność wykorzystania mocy przez rotor bez uszczerbku dla ustawień w systemie omłotu i separacji ziarna, co z kolei pozwala zwiększyć wydajność maszyny i ograniczyć zużycie paliwa. Kombajn automatycznie dostosowuje się do zmiennych warunków uprawy lub przy przejściu na zbiór innej uprawy, zwiększając dzięki temu dzienną wydajność i skracając czas potrzebny na przejście ze zbioru jednej uprawy roślinnej na zbiór innej. Ta nowa funkcja pozwala ograniczyć moc zużywaną przez rotory nawet o 20%.

- Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia, które potwierdza zaangażowanie marki New Holland w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących klientom w nieustannym zwiększaniu efektywności i wydajności pracy - mówi Alessandro Maritano, wiceprezes New Holland Agriculture w regionie EMEA. - Opracowaliśmy samouczący się, proaktywny i szybciej działający system, który pozwala zoptymalizować pracę kombajnu i utrzymać jego wydajność bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji ze strony operatora. Ten nowy automatyczny system stanowi kolejny krok w kierunku całkowitej automatyzacji procesu prowadzenia żniw za pomocą kombajnu. Ta innowacyjna cecha zwiększa już i tak wyjątkową wydajność niedawno wprowadzonej na rynek serii kombajnów CR Revelation, które są najsilniejszymi na świecie kombajnami o dużej wydajności. Dzięki zmodyfikowanemu systemowi zagospodarowania resztek pożniwnych, udoskonalonemu systemowi regulacji przepływu masy żniwnej oraz silnikowi o jeszcze większej mocy kombajn zwiększył swoją wydajność 10%, gwarantując przy tym wysoką jakość ziarna i wyśmienite zagospodarowanie resztek pożniwnych.Powrót do aktualności i wydarzeń