CZYSZCZENIE

Ziarno bez uszkodzeń

Najwyższa w klasie jakość ziarna. Najczystsze próbki ziarna w sektorze. To musi być CR. W testach porównawczych przeprowadzonych w celu oceny próbek ziarna uzyskiwanych przy zastosowaniu różnych technologii zbiorów, system Twin Rotor™ pokonał konkurentów bezapelacyjnie. Wynik: zaledwie 0,1% uszkodzonych ziaren dzięki unikalnej koncepcji Twin Rotor™, która zapewnia równomierny — i przez to najbardziej delikatny — przepływ materiału. Jakość ziarna dodatkowo zwiększają inne, wielokrotnie nagradzane funkcje, takie jak układy Opti-Clean™ i Opti-Fan™.


Czytaj więcej

Największa wydajnosć przy zachowaniu najczystszego ziarna

• Ponieważ strumień powietrza oddziałuje na obszarze o powierzchni 6,54 m² (modele CR8.90, CR9.80, CR9.90 i CR10.90) lub 5,40 m² (modele CR7.90 i CR8.80), w związku z czym kosz sitowy skutecznie obsługuje nawet największe ilości ziarna
• Układ Opti-Clean™ optymalizuje skok oraz kąty wyrzutu układu czyszczącego
• Podsiewacz, sito wstępne oraz sito górne pracują niezależnie w celu optymalizacji kaskady i zapewnienia większej wydajności, zaś dłuższy skok sita i ostry kąt wyrzutu pozwalają utrzymać większą ilość materiału w powietrzu, co przekłada się na większą wydajność czyszczenia
• Ruch przeciwny podsiewacza i sita dolnego względem sita wstępnego i sita górnego ogranicza ogólny poziom drgań maszyny i zwiększa komfort operatora


Czytaj więcej

Technologia Opti-Fan™ - zaprzeczenie sile grawitacji

• System Opti-Fan™ kompensuje wpływ grawitacji na materiał żniwny
• Wystarczy wybrać pożądaną prędkość wentylatora, gdy maszyna znajduje się na płaskim gruncie, a system przeprowadzi jej automatyczną regulację podczas jazdy w górę lub w dół zbocza w celu utrzymania stałej wydajności czyszczenia
• Podczas jazdy w górę zbocza, prędkość wentylatora zostaje zmniejszona, aby zapobiec stratom ziarna z sit
• Natomiast podczas jazdy w dół zbocza prędkość wentylatora wzrasta w celu zapobieżenia odkładaniu się grubszego materiału na sitach


Czytaj więcej

Precyzyjny przepływ powietrza

• Unikalna łopatkowa konstrukcja wentylatora modeli CR generuje największy wolumen powietrza przy stałym ciśnieniu, zapewniając znaczącą przewagę nad rozwiązaniami konkurencji
• Wentylator posiada dwa dedykowane otwory, które kierują silny strumień powietrza zarówno na sito wstępne, jak i górne, co gwarantuje wysoką skuteczność czyszczenia


Czytaj więcej

Równoważenie przechyłów bocznych nawet o 17%

Samopoziomująca się kosz sitowy automatycznie optymalizuje kąt o maksymalnie 17% w celu neutralizacji wpływu pochyłości bocznych, a ponadto zapobiega tworzeniu się nasypów ziarna podczas skrętów na uwrociu, co zapewnia równomierną dystrybucję materiału i niezrównaną skuteczność czyszczenia.


Czytaj więcej

Regulacja sit bez wysiadania z kabiny

• W razie pracy w różnych zbożach operator może regulować sita zdalnie z kabiny
• W przypadku cięższych zbóż wystarczy otworzyć sito, aby zwiększyć siłę przepływającego strumienia powietrza, zaś w przypadku zbóż lżejszych należy zmniejszyć otwarcie sita, aby zminimalizować straty i poprawić wydajność zbiorów


Czytaj więcej

System ACS zapamięta ustawienia

• W celu skrócenia czasu konfiguracji podczas przechodzenia do innych zbóż lub pracy w zbożach o różnej gęstości, modele CR wyposażono w funkcję automatycznego ustawiania zbioru (ang. Automatic Crop Setting, skrót ACS), która obsługuje pięćdziesiąt różnych ustawień dla poszczególnych zbóż
• Operator wybiera jedno z ustawień wstępnie skonfigurowanych lub po prostu programuje dwa parametry zbioru dla każdego zboża, w tym położenie i prędkość nagarniacza, prędkość wirnika i ustawienie klepiska, otwarcie sita i prędkość wentylatora czyszczącego, po czym wywołuje je na monitorze IntelliView™ IV, gdy są potrzebne


Czytaj więcej