PODAWANIE

Nowe rozwiązania dla większej wydajności

Układ podający modeli CR został znacząco zmodernizowany w celu zwiększenia wydajności pracy. Podajnik jest teraz wyposażony w cztery łańcuchy z listwami łączącymi (modele CR8.90, CR9.80, CR9.90 i CR10.90), co usprawnia przepływ materiału i zapewnia jeszcze płynniejsze podawanie do podwójnych rotorów. Modele serii CR wyróżniają się większym udźwigiem zespołu żniwnego, co zapewnia niezrównaną wydajność podczas pracy z największymi zespołami żniwnymi. Co więcej, użytkownik może wybrać pomiędzy zaawansowanym układem ochrony przed kamieniami (ang. Advanced Stone Protection) lub opcjonalnym układem Dynamic Feed Roll™ — oba z nich gwarantują pełną ochronę mechanizmu młócącego.


Czytaj więcej

Zaawansowany system ochrony przed kamieniami

• Układ automatycznej ochrony przed kamieniami (Ang. Automatic Stone Protection system, skrót ASP) wykorzystuje czujnik zamontowany pod zamkniętym dolnym bębnem przenośnika słomy
• W razie wykrycia kamienia, podparte obrotowo na całej szerokości drzwiczki otwierają się automatycznie i kamień zostaje wyrzucony
• To rozwiązanie wymaga minimalnej interwencji ze strony operatora i zapewnia niezakłócony przepływ materiału od podajnika do rotorów
• Jakość zboża i słomy zostają zwiększone, podobnie jak ogólna przepustowość, przy jednoczesnej ochronie podzespołów wewnętrznych maszyny


Czytaj więcej

Układ Dynamic Feed Roll™

• Układ Dynamic Feed Roll™ zapewnia maksymalną wydajność podawania i wysoką skuteczność wykrywania kamieni podczas pracy na polach kamienistych
• Kamienie są automatycznie kierowane przez zamknięty bęben o średnicy 45 cm do chwytacza kamieni znajdującego się pomiędzy podajnikiem i wirnikami
• Możliwość pracy ciągłej zwiększa wydajność nawet o 10% podczas pracy na terenie kamienistym. Układ jest teraz wyposażony w ząbkowane ostrza, dzięki czemu łagodniej obchodzi się z materiałem i zapewnia słomę wyższej jakości
• Pułapkę na kamienie można łatwo opróżnić podczas codziennej, rutynowej kontroli


Czytaj więcej

Możesz zapomnieć o za blokowaniu się hedera

• Zatory zespołu żniwnego są natychmiast usuwane przez hydrauliczny układ cofający
• Cały zespół żniwny wraz z podajnikiem „kołysze się” do przodu i do tyłu, aby szybko i skutecznie odblokować maszynę


Czytaj więcej

Większa wydajność dzięki systemowi IntelliCruise™

• System automatycznego podawania zboża IntelliCruise™ samoczynnie dopasowuje prędkość jazdy do obciążenia roboczego
• Czujnik na układzie napędowym podajnika pochyłego nieprzerwanie monitoruje obciążenie zespołu żniwnego, zapewniając pełną wydajność roboczą kombajnu niezależnie od warunków terenowych i gęstości upraw


Czytaj więcej

Dostępna opcjonalnie technologia zmiany prędkości hedera i podajnika

• Możliwość wyboru pomiędzy zespołem żniwnym o stałej i zmiennej prędkości, w połączeniu z napędem podajnika
• Zespół żniwny o zmiennej prędkości nadaje się idealnie do zbioru kukurydzy
• Operator może regulować prędkość pobierania i podawania, w zależności od plonów i warunków pracy, w celu optymalizacji podawania


Czytaj więcej