CZYSZCZENIE

Smart Sieve™: Neutralizacja wpływu pochylenia bocznego do 25% po obu stronach

• W modelach „Laterale”, standardowy układ Smart Sieve™ generuje poprzeczny ruch sita, kierując ziarna do góry
• Równa warstwa ziarna i równomierny przepływ powietrza na całej szerokości sit pozwala utrzymać maksymalną wydajność czyszczenia

Prawdziwie inteligentne rozwiązanie: brak kołysania wahadłowego na płaskich polach
• Praca innowacyjnego układu, który kontroluje poprzeczny ruch sit, jest zależna od stopnia pochyłości. Aby uniknąć niechcianego wychyłu/ruchu promieniowego, jest on połączony z ramionami przegubowymi sit
• To opatentowane rozwiązanie neutralizuje wychył promieniowy i zapewnia idealnie zrównoważoną dynamikę sit

Jeszcze inteligentniejsze rozwiązanie: automatyczne dostosowanie do rozmiaru ziarna
• Ruch poprzeczny sit jest zależny nie tylko od stopnia pochyłości: prędkość wentylatora, dobierana pod kątem wielkości ziaren, jest również brana pod uwagę w celu ustalenia optymalnego kąta wyrzutu


Czytaj więcej

Eliminacja wpływu pochylenia wzdłużnego: system Opti-Fan™ precyzja przedmuchu

• Triple-Clean™ Opti-Fan™ zapewnia wydajny podmuch powietrza przez trzy wyloty
• Dwa wyloty wspomagają czyszczenie na sitach, zaś jeden kieruje powietrze pomiędzy podsiewacz górny a podsiewacz dolny
• Kluczowym elementem konstrukcyjnym są zmodernizowane łopatki wentylatora, które zapewniają równomierną dystrybucję powietrza pomiędzy te trzy wyloty


Czytaj więcej

Kaskadowy układ czyszczący Triple-Clean™

Standardowy, kaskadowy układ czyszczący Triple-Clean™ zwiększa skuteczność czyszczenia nawet o 15%. Ta prosta i zarazem innowacyjna funkcja usprawnia czyszczenie za pomocą specjalnej kaskady pośrodku podsiewacza, gdzie dodatkowy nadmuch powietrza usuwa większe ilości sieczki i plew przed sitami głównymi. To trójkaskadowe rozwiązanie zapewnia stałą, wysoką jakość czyszczenia także wtedy, gdy maszyna jest w pełni obciążona. Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym wydajność jest nowy, przenośnik poprzeczny, który szybciej transportuje ziarno do przenosnika pionowego zapewniając w kombajnach wyposażonych w 6 wytrząsaczy zwiększoną przepusowość układu nawet o 10%.


Czytaj więcej

Łatwe wyjmowanie podsiewacza

• Utrzymanie skuteczności działania podsiewacza przy trudnych uprawach, takich jak rzepak czy kukurydza, może wymagać regularnego czyszczenia. Podsiewacz kombajnu CX Elevation może zostać wysunięty od przodu


Czytaj więcej

Nowa konstrukcja wentylatora łopatkowego

• Wielokrotnie nagradzany układ Opti-Fan™ zapewnia prosty i zarazem niezwykle skuteczny sposób korygowania przepływu materiału przez kosz czyszczący
• Niezależnie od tego, czy praca odbywa się w górę, czy też w dół zbocza, prędkość wentylatora jest dostosowywana automatycznie do kierunku oraz do stopnia nachylenia


Czytaj więcej

Oświetlenie diodowe

• Standardowo dostępne oświetlenie diodowe pomaga operatorowi przy sprawdzaniu kosza sitowego w dzień i w nocy


Czytaj więcej

Poręczny system sterowania

• W celu uzyskania maksymalnej skuteczności czyszczenia w zmiennych warunkach żniwnych, regulacja sit może być dokonywana z kabiny


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony