WERSJA LATERALE

Wersja „Laterale” zachowuje wydajność na stromych zboczach

W celu zapewnienia zrównoważonej pracy w warunkach pagórkowatych, modele CX5090 Elevation i CX6090 Elevation są dostępne w wersjach „Laterale”. Prosty i niezawodny automatyczny układ poziomujący zapewnia korekcję pochyłości poprzecznych do 18%. Równomierna dystrybucja ziarna gwarantuje optymalną sprawność czyszczenia, podczas gdy znakomita przyczepność i zdolność pokonywania wzniesień zapewniają doskonałą wydajność i długotrwałą skuteczność pracy modeli CX Elevation.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony