ZARZĄDZANIE RESZTKAMI POŻNIWNYMI

Profesjonalne zagospodarowanie plew i słomy

Wysokiej jakości słoma, idealna do prasowania jest resultatem możliwości szerokiego doboru różnych ustawień. W sytuacji gdzie słoma jest cięta odpowiednie jej zagospodarowanie jest istotne, szczególnie w sytuacji gdzie stosowana jest uproszczona uprawa gleby.


Czytaj więcej

Bele wysokiej jakości, odpowiednie

• Pokos niepołamanej słomy, jaki rozciąga się za kombajnami CX5000 i CX6000 Elevation, jest wynikiem niskiego poziomu agresji młócenia
• Kombajn wyposażony jest w regulowane grzebienie słomy, które umożliwiają kontrolę szerokości pokosu


Czytaj więcej

Zarządzanie słomą na trzy sposoby: w pokos lub na ściernisko

• Dwutarczowy rozrzutnik plew rozkłada równomiernie plewy na całej szerokości pracy
• Ilość słomy można zwiększyć poprzez skierowanie plew do słomy przeznaczonej do belowania
• Dmuchawa plew miesza plewy ze słomą przeznaczoną do siekania; mieszanka jest rozkładana wspólnie z pocięta słomą
• Rozrzutnik plew posiada regulowane deflektory, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie szerokości rozrzutu do wielkości zespołu żniwnego, czego efektem jest równomierny rozkład slomy


Czytaj więcej

Bezkompromisowa jakość: równomierne cięcie słomy

• Opcjonalna listwa Dual-Chop™ zawiera dodatkowe palce, które uniemożliwiają wydostanie się długiej słomy
• Dodatkowe cięcie słomy zapewnia wyjątkową równomierność procesu cięcia


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony