ZARZĄDZANIE POZOSTAŁOŚCIAMI

Elastyczne rozwiązania dostosowane do twojej pracy

Seria CX7 i CX8 oferuje kompletną i wszechstronną gamę opcji do zagospodarowania pozostałości pożniwnych, które można dostosować do różnych gatunków plonów i sposobów uprawy. Dodatkowy przycisk umieszczony na prawej konsoli pozwala na szybkie przełączanie funkcji z rozdrabniania na obsługę upraw rzędowych. Jest to opcjonalne rozwiązanie do tradycyjnej metody przełączania mechanicznego, która wymaga użycia specjalnej ergonomicznej dźwigni. Bez stosowania narzędzi. Bez wymiany komponentów. A nawet bez wychodzenia z kabiny. Prostota. Szybkość. Po prostu New Holland.


Czytaj więcej

System Opti-Spread™: optymalne rozrzucanie. Za każdym razem.

Podczas korzystania z największego hedera Varifeed™ o szerokości 12,5 m w kombajnie CX specjalny i mocny system do rozrzucania słomy okazuje się koniecznością. Opcjonalny system rozrzucania słomy Opti-Spread™ montowany za rozdrabniaczem pozwala w łatwy sposób spełnić wymogi dotyczące szerokości rozrzucania. System udoskonalono poprzez zastosowanie technologii Dual-Chop™. Jest to doskonałe rozwiązanie przy uprawie wymagającej lekkiej orki lub niewymagającej jej wcale, która obejmuje techniki bezpośredniej uprawy gleby. Układ Opti- Spread™ jest dla wygody zarządzany bezpośrednio z kabiny, a dwie potężne tarcze rozrzucające można łatwo dostosować do warunków pracy, np. w przypadku silnego wiatru lub nachylenia stoku.


Czytaj więcej

Idealne bele

• System Multi-Thresh™ gwarantuje łagodną obróbkę zbóż, zapewniającą utrzymanie struktury słomy i minimalizację liczby złamań
• Dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca plewy lub kieruje je w pokos słomy przeznaczony do belowania


Czytaj więcej

Optymalne rozrzucanie. Za każdym razem.

• System Dual-Chop™ jest wyposażony w grabie, przez które przechodzą bardzo ostre ostrza umożliwiające precyzyjne cięcie dowolnego materiału
• Mocne tarcze Opti-Spread™ rozrzucają pociętą słomę równomiernie na całej szerokości zespołu żniwnego


Czytaj więcej