SEPARACJA I CZYSZCZENIE

Wyjątkowa wydajność czyszczenia

Każdy rolnik wie, że czyste ziarno oznacza większy zysk. Dlatego właśnie kombajny CX7 i CX8 produkują najczystsze ziarno wśród maszyn z tego samego segmentu na rynku. Unikalna technologia zmiennej prędkości wytrząsaczy Opti-Speed™, marki New Holland, wykorzystuje automatyczną adaptację w celu zagwarantowania precyzyjnej separacji wszystkich ziaren, każdego rodzaju upraw i w każdych warunkach. Stała współpraca z nagradzanymi systemami Opti-Clean™ i Opti-Fan™ zapewnia czystość każdego ziarna. Najwyższa jakość oczyszczania. Dla kombajnów CX7 i CX8 to standard.


Czytaj więcej

Technologia Opti-Fan™ — na przekór grawitacji

• System Opti-Fan™ kompensuje wpływ grawitacji na materiał
• Wystarczy wybrać pożądaną prędkość wentylatora, gdy maszyna znajduje się na płaskim terenie, a system przeprowadzi jej automatyczną regulację podczas jazdy w górę lub w dół zbocza w celu utrzymania stałej wydajności czyszczenia
• Podczas jazdy w górę zbocza, prędkość wentylatora zostaje zmniejszona, aby zapobiec stratom ziarna z sit
• Natomiast podczas jazdy w dół zbocza, prędkość wentylatora wzrasta zapobiegając kumulacji materiału na sitach


Czytaj więcej

Wyjątkowa wydajność oczyszczania

• Stały kosz sitowy dostępny tylko w modelach z sześcioma wytrząsaczami słomy, nadaje się idealnie do prac wykonywanych na terenie płaskim
• Standardowy, samopoziomujący kosz sitowy idealnie sprawdza się na pagórkowatym terenie
• Kąt pochyłości kosza sitowego jest optymalizowany automatycznie o maksymalnie 17% w celu neutralizacji wpływu jazdy w poprzek zbocza. Przechylenie poprzeczne działa na: podsiewacz, sito wstępne, sito górne, sito dolne oraz wentylator


Czytaj więcej

Największe laury dla najczystszego ziarna

• System Opti-Clean™ optymalizuje skok i kąt wyrzutu układu czyszczącego, zwiększając wydajność czyszczenia nawet o 20%
• Podsiewacz, sito wstępne oraz sito górne pracują niezależnie w celu optymalizacji kaskady i zapewnienia większej wydajności, zaś dłuższy skok sita i ostry kąt wyrzutu pozwalają utrzymać większą ilość materiału w powietrzu, co przekłada się na większą wydajność czyszczenia
• Przeciwbieżny ruch podsiewacza i sita dolnego względem sita wstępnego i sita górnego ogranicza ogólny poziom drgań maszyny i zwiększa komfort operatora
• Otwarcie sit, w tym sita wstępnego, może być regulowane w czasie jazdy z komfortowej kabiny


Czytaj więcej

Łatwy demontaż podsiewacza

• Podsiewacz CX można łatwo wymontować z przodu maszyny w celu jego ewentualnego oczyszczenia


Czytaj więcej

Precyzyjny przepływ powietrza

• Unikalna łopatkowa konstrukcja wentylatora modeli CX7 i CX8 generuje największy strumień powietrza przy stałym ciśnieniu, zapewniając znaczącą przewagę nad rozwiązaniami konkurencji
• Wentylator posiada dwa dedykowane otwory, które kierują silny strumień powietrza zarówno na sito wstępne, jak i górne, co gwarantuje wysoką skuteczność czyszczenia


Czytaj więcej