Maszyny Uprawowe BRONY TALERZOWE

Modele

Opcja – Nie występuje
* Wał rurowy
** Wał podwójny typu “U”
*** Wał podwójny rurowy

Modele oznaczone literą R mają ramę sztywną, modele bez oznaczenia literowego są składane hydraulicznie, litera T oznacza model ciągany, składany hydraulicznie.

Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony