FORMOWANIE BELI

Bele uformowane we właściwy sposób

Widły podawacza, które transportują pokos z komory wstępnego zgniatania do komory formowania bel działają tylko wtedy, gdy palce czujnika wyłącznika samoczynnego wskazują, że osiągnięto wymaganą gęstość. Zapewnia to jednolitą gęstość kolejnych zwojów. Ta zaleta dużej prasy do belowania zostaje bardzo doceniona po jej otwarciu w celu uzyskania podściółki lub paszy.


Czytaj więcej

Równo wypełnione, narożniki beli

Ponieważ widły podawacza podają wstępnie zgnieciony pokos do komory formowania bel, jej prędkość wzrasta. To „doskonałe dostrojenie” procesu formowania bel, wprowadzone w nowych modelach BB9000, zapewnia w jeszcze większym stopniu doskonałe wypełnienie górnych narożników beli, niezależnie od tego, czy przetwarzana jest słoma, siano czy kiszonka.


Czytaj więcej

Jednolicie utwardzone bele tworzą doskonały stóg

Niezwykle spójny system regulacji gęstości, monitorowany przez systemy monitorowania InfoView II™ lub IntelliView III™, dokonuje ciągłego pomiaru naładowania na czujnikach wypychacza. Każda zmiana stanu tego naładowania lub każda zmiana wymagań co do gęstości powoduje automatyczną regulację ciśnienia hydraulicznego na boczne ściany komory i jej górną szynę. Każda bela zostanie wykonana w dokładnie określony przez użytkownika sposób!


Czytaj więcej