INNOWACJE & WYRÓŻNIENIA

W PEłNI POINFORMOWANY: ZAWARTOść WILGOCI W BELACH

Dokładne informacje na temat stanu belowanego pokosu zapobiegają przetwarzaniu plonów, które nie nadają się jeszcze do zbioru. Wyświetlane informacje, dostarczane przez układ wykrywania wilgotności, dostępny jako akcesorium montowane przez dealera, umożliwia również dawkowanie z dużą dokładnością odpowiednich dodatków. Dwa koła gwiazdowe zagłębiają się w belę, dostarczają one niezwykle precyzyjnych pomiarów stopnia jej zawilgocenia.


Czytaj więcej

Wygodny pomiar wagi bel w trakcie pracy

Układ pomiaru wagi bel z dokładnością do +/- 2%, który umożliwia łatwe zważenie różnych rozmiarów bel w przypadku każdego rodzaju upraw, jest dostępny jako akcesorium montowane przez dealera. Zapewnia szybkie i niezawodne rejestrowanie informacji cennych zarówno dla rolnika, jak i przedsiębiorcy.


Czytaj więcej

IDEALNA KONSEKWENCJA W ZAKRESIE DłUGOśCI BEL

Maksymalna precyzja w zakresie długości bel eliminuje potencjalne frustracje związane z transportem i procesem układania stogu oraz usprawnia składowanie pokosu. Ten układ elektroniczny, stanowiący uzupełnienie mechanicznego układu pomiaru długości bel a instalowany przez dealera, wykorzystuje informacje na temat „średniej warstwy” w celu samoczynnego wyłączenia cyklu wiązania. Precyzja układu została zagwarantowana przez koło z wycięciami, które dokonuje pomiaru precyzyjnego ruchu beli w skrzyni. Ustawienie lub zmiana długości bel jest niezwykle prosta i kontrolowana bezpośrednio z fotela operatora.


Czytaj więcej