WYSUNIĘCIE BELI

Układ pełnego wysuwania bel Full Bale-Eject™ lub układ częściowego wysuwania bel Partial Bale-Eject™

W celu łatwego rozładunku prasy do belowania po zakończeniu dnia pracy standardowy układ wysuwania bel Bale-Eject™ całkowicie opróżnia komorę formowania bel z wszelkiego pozostałego zbioru. Dwie szyny zamontowane w dolnej części komory formowania bel, każda z 4 zabierakami, sterowane przez układ hydrauliczny ze specjalną dźwignią sterującą w tylnej części prasy, wysuwają całkowicie całą belę z komory formowania bel.

Wysunięcie tylko ostatniej związanej beli i pozostawienie zawiązki kolejnej w komorze umożliwiono przy pomocy opcjonalnego układu częściowego wysuwania bel Partial Bale-Eject™, który może zostać dodany do standardowego układu pełnego wysuwania bel Full Bale-Eject™. Oddzielne zabieraki popychające po każdej ze stron komory są uruchamiane ze pośrednictwem oddzielnych układów hydraulicznych. Dzięki pozostawieniu kilku warstw wewnątrz komory rozpoczęcie obsługi kolejnej beli jest dużo szybsze, co zwiększa wydajność pracy.


Czytaj więcej

POLEGAJ NA BEZPIECZNEJ DOSTAWIE BEL

Rolkowa zsuwnia bel jest wysoko ceniona w przypadku wszystkich upraw i warunków pracy. Jest to standardowe wyposażenie wszystkich modeli. W celu jeszcze płynniejszego wysuwania ostatnie dwie rolki zamontowano na łożyskach. Dolna podłoga długiej komory formowania bel jest przystosowana do płynnego ich wysuwania, a konstrukcja zsuwni bel zapewnia długi okres eksploatacji.


Czytaj więcej