FORMOWANIE BELI

PERFEKCYJNIE UFORMOWANE, GĘSTE BELE TO JUŻ STANDARD

Gęstość jest najważniejsza przy produkowaniu dużych bel. Czy są to bele słomy z poprawionym profilem spalania na potrzeby przetwarzania biomasy, czy ściśle upakowane bele kiszonki z poprawionymi charakterystykami fermentacji, czy też normalne bele mające zajmować mniej miejsca dla łatwiejszego składowania i transportu, gęstość decyduje o doskonałości wytwarzania dużych bel. Najlepszy w swojej klasie system wykrywania kierunku formowania bel SmartFill gwarantuje, że operator może bezproblemowo wprowadzać zbiory do maszyny, a silna, wzmocniona rama kadłuba, wykonana ze wzmocnionej stali, gwarantuje trwałość przez wiele sezonów.


Czytaj więcej

ERA INTELIGENTNYCH PRAS DO BELOWANIA

Jednolita gęstość bel jest jednym najważniejszych czynników, który może zdecydować o zdobyciu lukratywnego kontraktu. Najlepszy w swojej klasie system wykrywania kierunku formowania bel SmartFill zapewnia idealną jednorodność wszystkich bel. Sieć czujników umieszczona jest na wejściu do komory wstępnego prasownia i rejestruje przepływ wchodzącego materiału żniwnego. Jeżeli system wykryje, że materiał wchodzi tylko od jednej strony, operator zostanie poinformowany o tym poprzez monitor IntelliView™. Wyraźne strzałki kierunku wskażą mu, w którą stronę pokosu skierować pojazd, aby utrzymać równomierne podawanie materiału.


Czytaj więcej

NAJLEPSZA W BRANŻY TECHNOLOGIA WSTĘPNEGO PRASOWANIA

Najlepsza w swojej klasie komora wstępnego prasowania w prasie BigBaler formuje bele o jednolitej gęstości przed ich przeniesieniem do komory prasy. Podawacz widłowy przyspiesza podawanie materiału żniwnego, dostarczając go z wirnika lub podawacza do komory i wypełniając ją równomiernie aż po górne narożniki w celu perfekcyjnego formowania bel kostkowych. Napełnianie trwa do chwili, gdy zostanie osiągnięta wymagana gęstość. Następnie czujnik wyzwalający aktywuje przenośnik zwrotny w kształcie litery „C”, który przenosi materiał żniwny do komory prasy. Operator ustawia gęstość za pomocą zamontowanego w kabinie monitora IntelliView™.


Czytaj więcej

DUŻA PRĘDKOŚĆ TŁOKA DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

Przystosowana do pracy w ciężkich warunkach przekładnia podniosła prędkość pracy tłoka o 14%, do 48 suwów na minutę, co znacznie poprawia wydajność i umożliwia rozwinięcie większej prędkości jazdy. Pozwala to zbierać plony w optymalnych warunkach i jest nieocenione przy pracach w zmiennym klimacie.


Czytaj więcej

INTUICYJNA KONTROLA GĘSTOŚCI

Gęstość gotowych bel jest stale monitorowana przez trójdrożny system kontroli gęstości. System odczytuje dane z gotowych bel, monitorując ciągle materiał ładowany do wypychacza. Jeżeli następuje zmiana jego parametrów, oznacza to, że zmieniła się również gęstość bel. Wtedy ciśnienie hydrauliczne wywierane na boczne drzwi i górną szynę komory jest automatycznie zmieniane tak, aby utrzymywać produkcję bel o jednakowej gęstości.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony