INNOWACJE & WYRÓŻNIENIA

ERA INTELIGENTNYCH PRAS DO BELOWANIA

Jednolita gęstość bel jest jednym najważniejszych czynników, który może zdecydować o zdobyciu lukratywnego kontraktu. Najlepszy w swojej klasie system wykrywania kierunku formowania bel SmartFill zapewnia idealną jednorodność wszystkich bel. Sieć czujników umieszczona jest na wejściu do komory wstępnego prasownia i rejestruje przepływ wchodzącego materiału żniwnego. Jeżeli system wykryje, że materiał wchodzi tylko od jednej strony, operator zostanie poinformowany o tym poprzez monitor IntelliView™. Wyraźne strzałki kierunku wskażą mu, w którą stronę pokosu skierować pojazd, aby utrzymać równomierne podawanie materiału.


Czytaj więcej

SYSTEM CROPID™ – ŚLEDZENIE KAŻDEJ BELI

Wszystkie dane dotyczące wybranej beli mogą być kopiowane na nośnik USB w celu utworzenia zbioru precyzyjnych informacji o polu i wydajności. Dzięki temu możliwe jest optymalne dobranie parametrów wejściowych dla zwiększenia produktywności i rentowności. System CropID™ przekazuje wszystkie te dane do tagów RFID, które można „odczytać” w późniejszym terminie, co gwarantuje niezawodne śledzenie poszczególnych bel.


Czytaj więcej

WAŻENIE BEL PODCZAS JAZDY

System ważenia bel ActiveWeigh wykorzystuje czujniki zintegrowane z zsuwnią bel w celu rejestrowania masy beli w momencie jej zwalniania z zsuwni, tuż przed upadkiem na grunt. System działa niezależnie od długości beli, warunków terenowych i ruchu prasy. Wszystkie informacje, w tym masa pojedynczej beli, masa średnia, masa łączna i wydajność w tonach na godzinę są wyświetlane na ekranie monitora IntelliView™. Ponadto wszystko odbywa się podczas podbierania zapewniając nieprzerwany proces belowania. Poziom dokładności rzędu 2% oznacza, że można produkować bele z praktycznie dowolną wymaganą precyzją.


Czytaj więcej