PLM™ ZARZĄDZANIA UPRAWAMI

PRECYZYJNE ODCZYTY WILGOTNOŚCI

Kontrola wilgotności beli jest koniecznością, ponieważ zbyt wilgotne zbiory są bezużyteczne. System prasy BigBaler wykorzystuje do określania wilgotności dwa koła gwiazdowe penetrujące belę i przepuszcza prąd elektryczny pomiędzy dwoma jej punktami w celu precyzyjnego określenia wilgotności. Uzyskane informacje są wyświetlane na ekranie monitora IntelliView™, co pozwala uniknąć belowania niegotowych zbiorów i precyzyjnie stosować dodatek CropSaver™.


Czytaj więcej

WAŻENIE BEL PODCZAS JAZDY

System ważenia bel ActiveWeigh wykorzystuje czujniki zintegrowane z zsuwnią bel w celu rejestrowania masy beli w momencie jej zwalniania z zsuwni, tuż przed upadkiem na grunt. System działa niezależnie od długości beli, warunków terenowych i ruchu prasy. Wszystkie informacje, w tym masa pojedynczej beli, masa średnia, masa łączna i wydajność w tonach na godzinę są wyświetlane na ekranie monitora IntelliView™. Ponadto wszystko odbywa się podczas podbierania zapewniając nieprzerwany proces belowania. Poziom dokładności rzędu 2% oznacza, że można produkować bele z praktycznie dowolną wymaganą precyzją.


Czytaj więcej

SYSTEM CROPID™ – ŚLEDZENIE KAŻDEJ BELI

Wszystkie dane dotyczące wybranej beli mogą być kopiowane na nośnik USB w celu utworzenia zbioru precyzyjnych informacji o polu i wydajności. Dzięki temu możliwe jest optymalne dobranie parametrów wejściowych dla zwiększenia produktywności i rentowności. System CropID™ przekazuje wszystkie te dane do tagów RFID, które można „odczytać” w późniejszym terminie, co gwarantuje niezawodne śledzenie poszczególnych bel.


Czytaj więcej