PODAWANIE

NAJSZYBSZA METODA OCZYSZCZANIA PÓL

Podbieracz jest jednym z ważniejszych elementów prasy Roll-Belt™. Ostatecznie jest to jedyny sposób na zebranie Twoich upraw! Działaj poprawnie, a zbelujesz wszystkie plony. New Holland całkowicie przeprojektował podbieracz w celu osiągnięcia wzrostu wydajności o nawet 20%. Teraz możesz zdecydować się na jedną z dwóch konfiguracji z 4 lub 5 rzędami palców podbieracza o szerokości 2 lub 2,3 metra. Najnowocześniejsza technologia belowania gwarantuje jednolity przepływ materiału zwiększający wydajność belowania.


Czytaj więcej

REGULOWANA WYSOKOŚĆ NAD PODŁOŻEM

Wysokość pobierania może być regulowana za pomocą dwóch łatwych w obsłudze sprężyn znajdujących się po obu stronach podbieracza. Zdecyduj się na sztywniejsze ustawienie do pracy na płaskich polach o równomiernym pokosie słomy lub wybierz bardziej elastyczne ustawienie podczas belowania w pofałdowanym terenie lub przy nierównomiernym pokosie, uzyskując błyskawiczną reakcję.


Czytaj więcej

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ PODAWANIA

Dla znaczącej poprawy efektywności prasy do belowania opracowano całkowicie nowy sposób podawania. System dwóch wirujących w przeciwnych kierunkach przenośników ślimakowych, nasiębiernego i podsiębiernego, kieruje przepływem materiału żniwnego do wirnika i ujednolica go. Wysoka wydajność została dodatkowo zwiększona dzięki dodaniu wspomagającego wałka podawania. Sprzyja on właściwemu kierowaniu plonów do wirnika lub podajnika, zapewniając niezmienny i stały przepływ materiału żniwnego.


Czytaj więcej

WYBIERZ PODBIERACZ NA MIARĘ POTRZEB

Standardowy podbieracz o 4 rzędach zębów podających doskonale sprawdza się przy pracy ze słomą na płaskich, równych polach. Natomiast podbieracz o 5 rzędach palców powstał do pracy przy kiszonce oraz na kamienistym lub nierównym podłożu. Gumowe zęby o sztywności zwiększonej o 10% w porównaniu z konwencjonalnymi charakteryzują się nawet pięciokrotnie większą trwałością i niezmienną wydajnością w każdych warunkach i przy wszystkich rodzajach upraw.


Czytaj więcej

Z DROGI NA POLE W MGNIENIU OKA

New Holland wie, że gdy operator dysponuje jedynie niewielkimi oknami czasowymi przeznaczonymi na belowanie, liczy się każda sekunda jeśli chodzi o dostarczenie plonu w jak najlepszym stanie. Ta potrzeba posłużyła jako inspiracja do stworzenia całkowicie nowych, samonastawnych kół podporowych. Teraz możesz błyskawicznie przestawić prasę Roll-Belt™ z trybu transportowego do polowego. Wystarczy umieścić koła podporowe w odpowiednim położeniu. Żadnych narzędzi. Żadnego demontażu części. Po prostu rozstaw koła podporowe i bez kłopotu rozpocznij belowanie.


Czytaj więcej

JEDNOLITY PRZEPŁYW MATERIAŁU

Nabywcy mogą wybrać uchylną podłogę pod rotorem oraz rolkową osłonę równomiernie rozprowadzającą materiał na podbieraczu. Osłona, której ciągły ruch obrotowy gwarantuje płynny, równy przepływ materiału, eliminuje wszelkie zakłócenia, które mogłyby prowadzić do utraty plonów oraz nierównomierności pobieranego materiału, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na gęstość beli. Operatorzy mogą regulować wysokość położenia osłony, co gwarantuje optymalny przepływ materiału do prasy


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony