Modele

Standardowo Wyposażenie opcjonalne – Niedostępne
* Opracowany przez FPT Industrial
** Prędkość silnika 1800 obr./min
*** Mieszanka Biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN 14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora
**** Konfiguracja do koszenia traw