Traktory T6 METHANE POWER

Ekonomiczne i ekologiczne zalety ciągnika T6 Methane Power

​​​​Kalkulator umożliwia oszacowanie konkretnych i indywidualnych oszczędności w kosztach eksploatacji, które można osiągnąć. Kalkulacja kosztów eksploatacji uwzględnia koszty paliwa i serwisowania, w tym oleje i płyny eksploatacyjne. Podaje również redukcję emisji CO2 przy użyciu gazu ziemnego lub biometanu​