modele

Standard Opcja – Niedostępne ​
* Opracowany przez FPT Industrial ​
** Mieszanka biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora.