modele

Standard Opcja – Niedostępne​
* Opracowany przez FPT Industrial
** Mieszanka Biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora.

Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony