modele

Standardowe Opcjonalne – Niedostępne
* Zaprojektowane przez FPT Industrial
** Mieszanka biopaliwa musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora
*** Ograniczenia dla ruchu na autostradach w Europie