BOGSERADE SLÅTTERMASKINER

​​

DiscCutter™ L och DiscCutter™ C bogserade slåttermaskiner

Två modeller av bogserade rotorslåttermaskiner finns tillgängliga. Modellerna med sidodrag, DiscCutter™ L finns tillgängliga med en snittbredd på 3,11 meter och är utrustade med ett avfjädrat flytlägessystem som styr marktrycket för ett jämnt snitt. DiscCutter™ C-modellerna med centrumdrag finns tillgängliga i bredderna 3,11 och 3,52 meter och har samma flytlägessystem med avfjädring som L-modellerna. Både L- och C-modellerna kan utrustas med tre olika typer av slåtterkrossar; PE-fingrar, stålslagor och gummivalsar med sicksackdesign för att passa ditt arbete. För att skydda slåttermaskinen kopplas TopSafe™-tekniken in när slåttermaskinen stöter på hinder som t.ex. stenar.


Läs mer