FRONTMONTERADE SLÅTTERMASKINER

DiscCutter™ F och DuraDisc™ F frontmonterade rotorslåttermaskiner

New Hollands serie med frontmonterade rotorslåttermaskiner finns i två olika varianter. DiscCutter™ F är en slåtterkross med hög prestanda som finns med 3,11 och 3,52 meters arbetsbredd och har en avancerad avfjädrad flytlägesteknik som gör att den kan följa marken noggrant för en jämn slåtterprestanda. Slåttermaskinen DuraDisc™ F finns i en modell på tre meter och drar fördel av ett flytlägessystem med pendel som konstruerats för att alltid följa markprofilen.


Läs mer