BOM OCH HYDRAULIK

Höjer standarden

New Hollands hjullastare W110 D, W130 D och W170 D är utrustade med den mäktiga bommen med z-länkage, tillverkad av 45 mm tjockt plattstål. Möjligheten att välja mellan en standardbom och en bom med lång räckvidd gör att man kan specificera maskinen efter egna önskemål.
• En standardbom är det idealiska för arbete med ensilagegrepar, spannmålsskopor och heavy-dutyskopor
• Bommen med lång räckvidd ökar tipphöjden med mellan 400 och 500 mm. Denna längre bom är det bästa valet för lastningsarbete, t.ex. spannmålslagring, gödselhantering, fordonslastning och lagerarbete. Och den har samma enastående styrka som standardbommen


Läs mer

Centralt placerade smörjpunkter

• När så är möjligt grupperas alla smörjpunkter tillsammans
• Det självsmörjande systemet som är ett tillval garanterar regelbunden och väldoserad smörjning, vilket reducerar driftkostnaderna


Läs mer

Automatiska bomfunktioner

• Lyft till en förutbestämd höjd
• Retur till en förinställd grävnivå
• Lyft av bommen till en förinställd höjd för körning/växling mellan last och tömning
• Maskinerna kan levereras med Auto Glide bomfjädring


Läs mer

Hydraulflöde när det behövs

• Hydraulsystemet med slutet centrum för lastavkänning är standard. W170 D har tandempumpar för ökad kapacitet
• Ett nyckelelement i New Hollands design är effektivitet och pumparna levererar det nödvändiga hydraulflödet när så krävs
• När bromspedalen trampas ned blir all motoreffekt tillgänglig för hydrauliken, men systemet begär endast extra effekt när så krävs för den aktuella uppgiften. Flödet justeras efter behov, för att snabbt lyfta/sänka bommen eller för att fylla/tömma redskapet


Läs mer