Teknisk information

– Ej tillgänglig
* Av tipplast
Alla uppgifter är baserade på en maskin med standarddäck och standardskopa