Entreprenadmaskiner MINIBANDGRÄVMASKINER

MINIBANDGRÄVMASKINER

Rätt verktyg för arbetet

New Holland minibandgrävmaskiner har en kapacitet från 1,7 till 6,0 ton. Med urvalet av skyddstak, hytter och versioner med SR, Short Radius (kort vändradie) som svänger innanför banden finns det alltid en modell som perfekt passar för landskapsplanering, skötsel av grönytor, lantbruk, trädgårdsskötsel, plantskolor, vingårdar, fastighetsförvaltning och allmänt entreprenadarbete. Maskinerna klarar allt från markarbete, bygg och underhåll av bevattnings- och dräneringssystem till stängsling, tillfälliga byggnationer och skötsel av odlingar.

Med hydrauldrivna redskap som jordborr, häck- och kantklippare, slåtterbalkar och sågar, gör bommen och stickan armen mångsidig men med den kraftiga konstruktionen hos en fullstor grävmaskin. Samma bom och sticka kan arbeta med hydrauliska saxar, brytare och kraftiga redskap som stubbfräsar.

Behöver du mer? Med redskapssatsen ”Object Handling Kit” installerad kan alla modeller användas för att lyfta tunga hängande laster med hjälp av en lyftkrok på skopans koppling. All denna mångsidighet finns hos New Hollands lantbruksåterförsäljare.

Liten i storleken. Stor i prestandan. Enorm i mångsidighet.
Kompakta dimensioner gör att New Hollands minigrävmaskiner kan komma åt svåra arbetsområden. Kompakta dimensioner har matchats för hög prestanda. Konstruerade för dagslånga arbeten, har varje modell en klassledande grävprestanda med mångsidigheten att driva en lång rad redskap.


Läs mer