BEARBETNING AV MATERIAL

Mångsidigt utbud för att täcka alla kunders behov

Kunder kräver en bästa möjliga kvalitet på fodret. FR Forage Cruiser levererar det tack vare enastående bearbetningsprestanda. Maskinstationer och kooperativa företag vill växla mellan grödor på ett ögonblick för att göra driftstoppen så korta som möjligt. FR levererar branschledande Variflow™ -teknik.


Läs mer

Effektiva grödbearbetningsvalsar

De effektiva grödbearbetningsvalsarna använder ett beprövat sågtandat mönster för aggressiv bearbetning, vilket innebär att i stort sett alla korn spräcks och gör deras näringsrika fiberinnehåll lättsmält. Finns i fyra utföranden med mellan 99–166 tänder, med hastighetsskillnad från 22 till 30 %. Gapet mellan valsarna kan kalibreras med hjälp av IntelliView™ IV monitor för verkligt skräddarsydd bearbetningsprestanda.


Läs mer

DuraCracker™ heavy duty grödbearbetning

Det nya DuraCracker™ heavy duty grödbearbetningssystemet har konstruerats med förstärkta ramar och drivenheter för att leverera enastående bearbetningsprestanda. Det högintensiva grödbearbetningssystemet har konstruerats för att matcha den högre produktionen från dagens mest kraftfulla maskiner, som den nya FR920. Tillgänglig med 100 och 130 tänder, med hastighetsskillnad på 30 eller 40 %.


Läs mer

DuraShredder™ heavy duty grödbearbetning

DuraShredder™ valsar har en spiralformad profil, som komplettering till det övergripande heavy duty-systemet. Denna nya konstruktion hackar grödan effektivt, vilket ger porösa fibrer. Detta svarar mot de senaste kraven från kunderna som kräver mer intensiv bearbetning av majskärnor och blast vid skörd med medellånga till långa skärlängder. Tillgänglig med 110 och 145 tänder, med hastighetsskillnad på 30 eller 40 %.


Läs mer

Variflow™-teknik

Variflow™-systemet gör det möjligt för föraren att ändra placeringen av fläkten beroende på vilken gröda som skördas. Systemet har en majs- och två gräsinställningar: en för förstaskörd skuret, tungt ensilage och en andra eliminerar gapet mellan fläkten och processorn, för en lätt andra- och tredjeskörd av ensilage, eftersom det driver dessa lätta, flygiga grödor direkt upp i utblåsningsröret. I gräsläget är fläkten placerad 20 cm närmare knivcylindern och erbjuder besparingar på upp till 40 hk för att förbättra den totala maskineffektiviteten.

En person. Två minuter. Inga verktyg.
På mindre än två minuter, och på egen hand, kan du ändra Variflow™-systemet från majs- till gräsinställning utan behov av några verktyg. Dessutom säkerställer ett exklusivt spännsystem korrekt remspänning i båda positionerna så att du inte behöver oroa dig för detta.
Under långa perioder av ensilage, eller vid skörd av helsäd, kan du ta bort kärnprocessorn på högst 20 minuter med hjälp av en särskild vinsch.


Läs mer

Bredaste cylindern i branschen med diameter/bredd på 710/880 mm

• Bredaste cylindern garanterar kompakt tjocklek på grödans skikt för en perfekt snittningskvalitet
• Upp till 700 kg cylindervikt garanterar hög svängmassa för stabil motorhastighet och jämn snittning under de tuffaste förhållanden för grödan
• Gedigen konstruktion garanterar problemfritt arbete även vid fältförhållanden med mycket stenar


Läs mer