MATNING OCH HACKNING

Kompromisslös kvalitet och genomströmning

Ovanstående är ett djärvt uttalande, men FR kan mer än att bara leva upp till denna devis. Branschledande HydroLoc™-teknik garanterar konstant skärlängd oavsett typ av gröda och variationer i belastningen. Men kvalitet är ingenting utan genomströmning. FR:s omättliga aptit har inga gränser och så fort du kan få in grödan bearbetas den. Resultatet? Den bästa ensilagekvaliteten som underlättar nedbrytningen: både matsmältningen i traditionella boskapsmagar och omvandlingen i moderna biomassaanläggningar.


Läs mer

Jämn hackning

Förmodligen starkaste skärhuvudet i hela branschen. Ett brett utbud av olika skärhuvudutföranden är tillgängliga för måttbeställd hackprestanda.


Läs mer

Hög prestanda vid alla skärlängder. Alltid.

Den nya högprestandamodulen för matarvalsar kan väljas som tillval på alla modeller, förutom FR480, och är standard på FR920. Fördelarna med högprestandamodulen är ökad daglig produktion tack vare smidigare grödintag och systemet har en högre hållbarhet tack vare 22 centrala smörjställen. Både standard- och högprestanda-matarvalsar har det branschledande HydroLoc™-systemet som gör det möjligt att exakt reglera skärlängden via IntelliView™ IV monitor, under färd och bekvämt från hytten. Inmatningskanalen är 12,5 % högre för att möjliggöra en bredare öppning mellan inmatningsvalsarna detta ger högre genomströmningskapacitet.


Läs mer

ActiveLOC™-teknik: hacklängd som är anpassad till ts-halten

Revolutionerande ActiveLOC™-teknik använder vattenhaltsmätning i realtid i kombination med parametrar för förinställd hacklängd för att reglera hacklängden beroende på vattenhalten. Resultatet: ökad täthet i plansilon och bättre kvalitet på ensilaget.


Läs mer

MetaLoc™ maskinskydd

• MetaLoc™-system har sex detektionszoner
• Inmatningsrullarna stannar omedelbart upp, inom 300 millisekunder från en upptäckt
• Placering av främmande metall identifieras på IntelliView™ IVskärmen
• Materialet stöts automatiskt ut av reverseringssystemet
• Systemkänslighet kan finjusteras av föraren
• MetaLoc™ -systemet skyddar FR och dina kunders djur


Läs mer

RockAlert-system: automatisk stendetektion

• RockAlert-systemet övervakar inmatningsrullens rörelse konstant
• Plötslig snabb vertikal rörelse av inmatningsrullen kommer att utlösa systemet
• En detektion stannar inmatningsrullarna inom 300 millisekunder
• Materialet stöts automatiskt ut av reverseringssystemet


Läs mer