MOTOR

Kraftfull. Respekt. För er. För ert lantbruk. För framtiden.

FR Forage Cruiser-serien drar nytta av de produktivitetsförbättrande funktionerna i FPT Industrial Cursor 13, 16 och V20-motorer utrustade med och efterlevande steg V ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik. Det här systemet håller den utmärkta prestanda och bränsleekonomi du förväntar dig av en maskin i FR-serien. Med strategin Clean Energy Leader® är New Holland engagerad i att göra lantbruk mer effektivt och samtidigt ta hänsyn till miljön. Den beprövade ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till ofarligt vatten och kväve. Detta efterbehandlingssystem är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Vad betyder detta? Motorer som körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.


Läs mer

ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för att efterleva steg V

FR650 och FR780 drivs med Årets dieselmotor 2014, FPT Industrials Cursor 16 och kommer med steg V ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik på båda modellerna, FR650 och FR780.


Läs mer

VariBlade™ variabel och reversibel kylfläkt

VariBlade™-fläkten finns som tillval på FR650-modellen och större modeller, och har en teknik med variabel bladvinkel. Mängden luft som sugs in genom kylarna justeras automatiskt beroende på kylningsbehovet. Detta resulterar i ett lägre krav på fläkteffekt, minskad bränsleförbrukning och gör att mer effekt finns tillgänglig vid arbete med FR vid full last. VariBlade™- fläktens reversibla funktion gör att hela kylsystemet bekvämt kan blåsas rent från hytten.


Läs mer

Transient respons

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons. Nu kanske du tänker, vad är det? FR-seriens effektkurva har helt enkelt särskilt kartlagts för att matcha de exakta kraven för grovfoderhantering. När det kombineras med ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik reagerar FR-motorn snabbare på förändrad belastning, så när du stöter på ett särskilt tätt område i majsfältet kommer din motor omedelbart att svara så att du inte upplever en nedsaktning.


Läs mer

Automatiska arbetslägen för de högsta arbetshastigheterna

Drivningen på FR Forage Cruiser har två lägen: Power Cruise och ECO motorhanteringsläge, som kan väljas oberoende av varandra eller användas i kombination med varandra. Urvalet grundar sig på skördeförhållanden och förarens önskemål.

Power Cruise™ II-system: anpassar automatiskt motorn och körhastigheten i förhållande till den faktiska belastningen för bränslebesparingar på upp till 15 %. Under perioder med minskad belastning, under vändtegen exempelvis, reduceras motorvarvtal för att förbättra bränsleeffektiviteten. När genomströmningen ökar, ökar motorns varvtal för att upprätthålla en högre arbetshastighet.

ECO motorstyrningsläge: har två inställningar, ett högt område där motorvarvtal kan ställas in mellan 2 100 - 1 950 varv/min, perfekt för gräs till grovfoder, och ett lågt område som sträcker sig mellan 1 850-1 700 varv/min, vilket är perfekt när man arbetar i majs. Föraren ställer in önskat motorvarvtal och ECO-sparläget arbetar för att säkerställa att motorn alltid förblir fullt belastad för att leverera optimal driftseffektivitet och prestanda, samtidigt som en konstant hastighet bibehålls. Den övre transporthastigheten på 40 km/tim kan åstadkommas på endast 1 200 varv/min med 20 % bränslebesparing och en tystare arbetsmiljö.

Certifierade resultat garanterar imponerande bränslebesparingar. FR650 har blivit DLGcertifierad för att förbruka upp till 29 % mindre bränsle i liter per ton gräs när ECO Low-läget är aktiverat under medellätta skördeförhållanden.


Läs mer