PRECISIONSLANTBRUK

MyPLM®Connect telematiksystem

Med MyPLM®Connect telematiksystem kan du alltid vara i kontakt med din maskin från ditt behagliga kontor, och du kan skicka och ta emot information i realtid, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. En prenumeration på tre år finns tillgänglig.


Läs mer

New Holland PLM®-lösningar för att passa dina behov

Alla FR exakthackar kan utrustas med IntelliSteer®, New Hollands fullt integrerade autostyrpaket. IntelliSteer® är helt kompatibel med de mest noggranna RTK-korrektionssignalerna och detta kan garantera noggrannhet drag till drag och från år till år på mycket låga 1-2 cm. En mängd olika styrningsvägar från raka A-B-drag till de mest komplexa adaptiva kurvorna kan programmeras, samt de avancerade funktionerna som gör att förare kan överföra styrningsvägen från traktorn till exakthacken för precision på fältet. Resultatet? Fält som skördas så rent att inga grässtrån, spannmåls- eller majskärnor spills.


Läs mer

Noggrann skördekartering

Exakt avkastningsdata visas också på IntelliView™ IV-skärmen tack vare sensorer som placeras vid inmatningsrullen och analyserar materialgenomströmningen; detta kombineras med maskinens hastighet framåt för att ge korrekt avkastningsinformation. Dessa data kan skrivas ut på skrivaren i maskinen. Dessutom kan data analyseras med hjälp av det avancerade PLM®-programmet för att förse kunderna med exakta avkastningskartor för att kunna finjustera insatserna för att förbättra framtida vinster. Denna tjänst i 360° kan ge ditt företag den konkurrensfördel när det gäller att vinna värdefulla kontrakt.


Läs mer

Vattenhaltsmätning i realtid

Den resistiva typen av vattenhaltsmätning har kalibrerats för både majs och gräsgrödor och ger föraren en genomsnittlig vattenhaltsmätning i realtid på hyttens IntelliView™ IV-skärm. Det kommunicerar med ActiveLOC™- systemet som automatiskt kalibrerar hacklängden för att säkerställa det mest näringsrika ensilaget beroende på den faktiska vattenhalten hos varje individuella drag. Detta möjliggör en exakt tillsats av ensileringsmedel, från tanken på 400 liter, för att säkerställa högsta kvalitet på ensilaget och för att eliminera den potentiellt dödliga risken för mögeltillväxt .


Läs mer

Majsstyrning

Majsskärbord kan utrustas med radstyrning för att hålla din FR perfekt på rätt kurs. Två sensorer övervakar kontinuerligt positionen på grödan som kommer in i skärbordet och styr automatiskt maskinen för att få verklig vinkelrät inmatning även vid dålig sikt eller hög hastighet. Systemet kan även kopplas till ett GPS-positioneringssystem, som kan skilja på skördade och inte skördade rader, för att underlätta skörd nattetid och avancerade skördeaktiviteter, t.ex. att hoppa över rader för att garantera att ditt skärbord alltid är 100 % fullt, 100 % av tiden.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor. Nu Professional-paket i 3 år.

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp till din FR på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk, och visa över 40 driftparametrar. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna eller uppgraderingarna till paketet MyPLM®Connect Professional för komplett övervakning och styrning av maskinen. Kort sagt bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

MyNew Holland™ digitalt jordbruk

Portalen och appen MyNew Holland™ gör att du kan registrera och hantera dina maskiner, komma åt dedikerade dokument, utbildning och tjänster, direkt support, inklusive Uptime Support (drifttidsupport), på ett ställe. Du kan även visa och hantera maskinparksaktivering och PLM-prenumerationer. Med MyNew Holland kan du komma åt MyPLM®Connect telematikportal för realtids maskinpark- och maskinsynlighet, analysera växtodlingsdata genom fildelning, tillsammans med tjänster för att öka produktiviteten.


Läs mer

Realtids NutriSense™ NIR-avkänning

Tillvalet med den fabriksmonterade NutriSense™ NIR-sensor med teknik för näringsämnesanalys, är fullt integrerad i IntelliView™-bildskärmen och visar och registrerar en mängd parametrar för TS-halt och näring i den skördade grödan i realtid. Parametrar som övervakas är Fukt, Protein och Fett, Stärkelse, Fibrer (NDF och ADF). Dessa data kan registreras, med hjälp av FR Foragers DGPS-signal till att producera fältkartor för att ytterligare skräddarsy odlingen för framtida förbättring av avkastning.


Läs mer