SKÄRBORD FÖR HELSÄD OCH ENERGISK OG

Energiskörden

Med hög torrsubstanshalt, krävs ett fiberrikt foder, och då är det tillfälle att titta på helsädsensilage. Näringsvärdet på foder av helsäd är väl dokumenterat och kan avsevärt förbättra mjölkvolym och kvalitet samt främja viktökning hos nötkreatur och får samtidigt som det ökar dina och dina kunders resultatsiffror. Men det är inte bara producenter av mjölk och kött som ser värdet i helsädsensilage, direktskördat energigräs som miscanthus kan skördas och omvandlas till värdefull bioenergi. Dessutom har den spirande biomassabranschen en glupsk aptit för snabbväxande energiskog som kan omvandlas till energi för att värma ditt hem.


Läs mer

New Holland-godkänt Marangon skärbord för direkthackning

• Fast ram, 6 m skärbord för direktskörd har 14 diskar av låg profil för ett mjukt flöde av material
• Robust huvudram i ett stycke garanterar att ingen belastning överförs till skärbädden
• Stor matarskruv på 825 mm diameter drar materialet snabbt till inmatningsrullarna
• I hög gröda kan överlocket lyftas hydrauliskt från hytten för att förhindra spill av kärnor


Läs mer

Varifeed™ flexibilitet

• Den typiska New Holland mångsidigheten gör att du kan montera Varifeed-skärbordet på din FR
• Förlängningsbar knivbädd med upp till 575 mm rörelse
• Även skärbord med extra kapacitet och hög kapacitet kan användas


Läs mer

Skörd av biomassa

• New Holland 130FB skärbord för energiskog är idealisk för gröda till biomassa som en snabbväxande energiskog bestående av pil och poppel
• Har integrerade sågklingor för att skära stjälkar på upp till 150 mm tjocklek
• Mycket kraftig utformning styr positivt stjälkarna in i inmatningsrullarna
• Stora stödhjul hanterar svåra stubbar och leriga förhållanden
• Kräver inga ändringar på inmatningsrullar eller hacktrumma på FR


Läs mer