UPTIME SOLUTIONS

Control Room

Genom att använda data från MyPLM®Connect, kan erfarna tekniker analysera specifika triggers dygnet runt för att implementera de lösningar som krävs. Om ett problem identifieras, kan systemet proaktivt skicka ut en varning till återförsäljarna med en lösning som korrigerar problemet. Om en New Holland återförsäljare upptäcker ett möjligt problem, kan de kontrollera reservdelstillgängligheten och förbereda för service i fält.


Läs mer

Få hjälp direkt

Om det otänkbara händer och din tröska stannar under skörden behöver du omedelbart komma igång igen. Om du råkar ut för ett haveri, garanterar vi att vi aktiverar vår assistansprocess och hittar den snabbaste lösningen för dig.


Läs mer

Optimerad reservdelstillgänglighet

Ett avancerat prognosverktyg för att matcha reservdelsåtgången med externa faktorer, såsom väder, avkastning och jordförhållanden anpassar reservdelstillgängligheten efter specifika geografiska områden. Detta verktyg möjliggör att återförsäljarna kan hålla rätt nivå på sina lager och även utöka fönstret för lantbrukarna att lägga brådskande beställningar. Med spårningsteknik kan du följa reservdelarna i realtid.


Läs mer