BEARBETNING AV MATERIAL

Bästa bearbetningseffekten

Kunder kräver en bästa möjliga kvalitet på fodret. FR Forage Cruiser levererar det tack vare enastående bearbetningsprestanda. Maskinstationer och kooperativa företag vill växla mellan grödor på ett ögonblick för att göra driftstoppen så korta som möjligt. FR levererar branschledande Variflow™ -teknik.


Läs mer

Standard grödbearbetningsvalsar

De effektiva grödbearbetningsvalsarna använder ett beprövat sågtandat mönster för aggressiv behandling, vilket innebär att alla kärnor knäcks, vilket gör att deras näringsrika stärkelseinnehåll är lättsmälta. Finns i fyra utföranden med mellan 99 – 166 tänder. Gapet mellan valsarna kan kalibreras med hjälp av IntelliView™ IV-skärmen för verklig skräddarsydd bearbetningsprestanda.


Läs mer

Lätt rengöring

Slagskons lucka kan öppnas via IntelliView ™ IV-skärm när maskinen står stilla. Detta möjliggör bättre tillgång till slagskons kanal för enkel rengöring. Luckan stängs automatiskt när motorn är påslagen. Denna funktion är standard på hela serien, förutom på FR480 där den finns som tillval.


Läs mer

DuraCracker™ kraftfull bearbetning av material

Det nya kraftfulla grödbearbetningssystemet DuraCracker™ har utformats med förstärkta ramar och drivningar för att ge en enastående bearbetningsprestanda. Bearbetningssystemet med högre intensitet har utformats för att matcha högre produktion i dagens kraftfulla maskiner, som den nya FR920.


Läs mer

DuraShredder™ kraftfull bearbetning av material

Valsarna i DuraShredder™ har en spiralform utöver det övergripande kraftfulla systemet. Den här nya utformningen strimlar materialet på effektivt sätt som resulterar i fluffiga fibrer. Detta svarar på de senaste kundkraven, som kräver en mer intensiv bearbetning av majskärnor och blast vid skörd i medelhöga till höga snittlängder.


Läs mer

Variflow™-teknik

Variflow™-systemet gör det möjligt för föraren att ändra placeringen av fläkten beroende på vilken gröda som skördas. Systemet har en majs- och två gräsinställningar: en för förstaskörd skuret, tungt ensilage och en andra eliminerar gapet mellan fläkten och processorn, för en lätt andra- och tredjeskörd av ensilage, eftersom det driver dessa lätta, flygiga grödor direkt upp i utblåsningsröret. I gräsläget är fläkten placerad 20 cm närmare knivcylindern och erbjuder besparingar på upp till 40 hk för att förbättra den totala maskineffektiviteten.

En person. Två minuter. Inga verktyg.
På mindre än två minuter, och på egen hand, kan du ändra Variflow™-systemet från majs- till gräsinställning utan behov av några verktyg. Dessutom säkerställer ett exklusivt spännsystem korrekt remspänning i båda positionerna så att du inte behöver oroa dig för detta. Under långa perioder av ensilage, eller vid skörd av helsäd, kan du ta bort kärnprocessorn på högst 20 minuter med hjälp av en särskild vinsch.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp