MATNING OCH HACKNING

Klassledande snittkvalitet

Ovanstående är ett djärvt uttalande, men FR kan mer än att leva upp till denna titel. Branschledande HydroLoc™-teknik garanterar konstant snittlängd oavsett typ av gröda och variationer i lasten. Men kvalitet är ingenting utan genomströmning. FR:s omättliga aptit är aldrig nöjd och så fort du kan få grödan i den behandlas den. Resultatet? Den bästa ensilagekvaliteten som underlättar matsmältningen: både i traditionella boskapsmagar och i moderna biomassaanläggningar. Matningskanalen är 12,5 % högre för en bredare öppning mellan inmatningsrullarna vilket skapar en högre produktionskapacitet.


Läs mer

Jämn hackning

Ett brett utbud av olika utföranden av knivcylindrar är tillgängliga för skräddarsydd foderprestanda. Sicksackdesignen har visat sig ge den mest enhetliga hackningen. Konfigurationer på 2x8 och 2x10 erbjuder ett mellanlång - lång hackning för näringsrikt ensilage. Varianterna 2x12 och 2x16 är perfekta för företag som fokuserar på helsäd och majs; en kortare hackning hjälper jäsningen i rötkammare för biomassa. Toppmodellen i serien 2x20 biomassa, har en knivcylinder för 780 kg med stor svängmassa och har konstruerats för att erbjuda den bästa möjliga hackningen för ultrafina material med en förbättrad förbränningsprofil.


Läs mer

Jämn snittlängd. Alltid.

• Det branschledande HydroLoc™-systemet gör att du kan reglera snittlängden genom IntelliView™ IV-skärmen under arbetet
• Skärbordets hastighet justeras automatiskt för att matcha inmatningsrullens hastighet när snittlängden ändras
• Klumpbildning eller ojämnheter i materialflödet elimineras
• Skärbord utrustade med dubbla drivningar kan anpassa hastigheten oberoende av snittlängd


Läs mer

ActiveLOC™-teknik: hacklängd som är anpassad till ts-halten

• Revolutionerande ActiveLOC™-teknik använder vattenhaltsmätning i realtid i kombination med parametrar för förinställd hacklängd för att reglera hacklängden beroende på vattenhalten. Resultatet: ökad täthet i plansilon och bättre kvalitet på ensilaget.


Läs mer

MetaLoc™ maskinskydd

• MetaLoc™-system har sex detektionszoner
• Inmatningsrullarna stannar omedelbart upp, inom 300 millisekunder från en upptäckt
• Placering av främmande metall identifieras på IntelliView™ IV-skärmen
• Materialet stöts automatiskt ut av reverseringssystemet
• Systemkänslighet kan finjusteras av föraren
• MetaLoc™ -systemet skyddar FR och dina kunders djur


Läs mer

RockAlert-system: automatisk stendetektion

• Det nya RockAlert-systemet övervakar inmatningsrullens rörelse konstant
• Plötslig snabb vertikal rörelse av inmatningsrullen kommer att utlösa systemet
• En detektion stannar inmatningsrullarna inom 300 millisekunder
• Materialet stöts automatiskt ut av reverseringssystemet


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp