MOTOR

Kraftfull. Respekt. För er. För ert lantbruk. För framtiden.

FR Forage Cruiser-serien drar fördel av produktförbättrande funktioner på FPT Industrial Cursor 13- 16- och V20-motorer som utrustas med ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B, som bibehåller den enastående prestandan och bränslebesparingen som du förväntar dig av FR-serien. Med strategin Clean Energy Leader är New Holland engagerad i att göra lantbruk mer effektivt och samtidigt ta hänsyn till miljön. ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till ofarligt vatten och kväve. Detta efterbehandlingssystem är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Vad betyder detta? Motorer som körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.


Läs mer

ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B

FR650 och FR780 drivs med en Cursor 16 från FPT Industrial, årets dieselmotor 2014, och har ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B. Utöver det har FR650 en 5 %* ökad kapacitet samtidigt som den förbrukar 21 %* mindre bränsle än sin större föregångare FR700-modellen. Det betyder att du bokstavligen kan erhålla mer med mindre.

* Hänvisar till officiella DLG-certifierad testdata - majs 8 mm snittlängd.


Läs mer

Transient respons

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons. Nu kanske du tänker, vad är det? FR-seriens effektkurva har helt enkelt särskilt kartlagts för att matcha de exakta kraven för grovfoderhantering. När det kombineras med ECOBlue™ HI-eSCR-teknik reagerar FR-motorn snabbare på förändrad belastning, så när du stöter på ett särskilt tätt område i majsfältet kommer din motor omedelbart att svara så att du inte upplever en nedsaktning.


Läs mer

Automatiska arbetslägen för de högsta arbetshastigheterna

Drivningen på FR Forage Cruiser har två lägen: Power Cruise och ECO motorstyrning, som kan väljas oberoende av varandra eller användas i kombination med varandra. Urvalet grundar sig på skördeförhållanden och förarens önskemål.

Power Cruise™ II-system: anpassar automatiskt motorn och körhastigheten i förhållande till den faktiska belastningen för bränslebesparingar på upp till 15 %. Under perioder med minskad belastning, under vändtegen exempelvis, reduceras motorvarvtal för att förbättra bränsleeffektiviteten. När genomströmningen ökar, ökar motorns varvtal för att upprätthålla en högre arbetshastighet.

ECO motorstyrningsläge: har två inställningar, ett högt område där motorvarvtal kan ställas in mellan 2 100 - 1 950 varv/min., perfekt för gräs till grovfoder, och ett lågt område som sträcker sig mellan 1 850-1 700 varv/min., vilket är perfekt när man arbetar i majs. Föraren ställer in önskat motorvarvtal och ECO-sparläget arbetar för att säkerställa att motorn alltid förblir fullt belastad för att leverera optimal driftseffektivitet och prestanda, samtidigt som en konstant hastighet bibehålls. Den övre transporthastigheten på 40 km/tim. kan åstadkommas på endast 1 200 varv/min. med 20 % bränslebesparing och en tystare arbetsmiljö.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp